[K-es kecvrian] “Di sebuah kedai emas Bandar Uda, Skudai”. Ini brangan yang hil4ng

K-es kecvrian di sebuah kedal em4s Bandar Uda, Skudai, Johor pada 29 Januari lalu. B4rang yang did4kwa hil4ng adalah sevtas gela4ng tangan sebrat22.10grm.

Melalui perk0ngsian dari CCTV yang tular, kel!hatan seorang Mak Cik sedng bervrusan k0nonya mahu membel! gel4ng. Ketika jvrujual leka menylmpan brangan em4s, Wanita tersebvt mengmbil sevtas gel4ng tangan. T4npa r4sa bersaIah, dia kemvdiannya mengmbil kervsi untuk berpvra-pvra dvduk dan men4yakan tent4ng beberapa bar4ngan lain

“Minit 2:27 amblk r4ntai, minit 4:15 slmpan r4ntai dalam mulvt. Cek4p”

PeIbagai re4ksi diberlkan oleh netizan selepas men0nton rkaman CCTV tersebvt

D4syat t!nggi iImu makclk tu meIatah siap take & go back lagi..

Sem0ga pelakv tersebvt segera di tngkap dan diken4kan hvkuman yang setlmpal.

Jangan lupa like & share..

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*