“Akhirnya Mak Wan Nikah Lagi”, Ini Pekerjaan Suami Sampai Dia Pindah Kuala Pilah.

PELAKON Mak Wan Lat4h melu4hkan r4sa syuk0r apabila m4jlis pernik4hannya dengan suami, Hussien Dollah pada 22 Januari lalu di Pejabat Agama Ipoh, Perak berj4lan dengan l4ncar.

Menur0t Mak Wan, 61, dia sepat0tnya bernik4h pada 15 Januari namvn tar!kh terp4ksa ditvnda diseb4bkan menj4di k0ntak rap4t adik yang p0sitif C0v!d-19 selepas pulang dari tun4i umr4h.

Kata pem!lik Halimat0n Saadiah Mohd Daud, urvsan pertuk4ran tar!kh dilakvkan anaknya ketika dia menj4lani kuar4ntin di Institvt Latih4n Islam Malaysia, Bangi.

“Sepatu0nya saya nik4h pada 15 Januari tapi terp4ksa tvnda diseb4bkan saya menj4di k0ntak rap4t adik yang p0sitif C0v!d-19 selep4s balik dari umr4h.

“Leb!h kvrang 20 jem4ah termas0k adik saya dis4hkan p0sitif ketika jal4ni uj!an cal!tan di lap4ngan terb4ng. Alhamdulillah keputvsan saya neg4tif.

“Bila dah jadi kontak r4pat, saya terp4ksa jal4ni kuar4ntin di Instit0t Latih4n Islam Malaysia. Anak saya yang mengvruskan pertvkaran tar!kh nik4h.

“Alhamdulillah, pada 22 Januari lalu saya dan suami selamat bernik4h di Pej4bat Agama Ip0h, Perak,” katanya kepada mStar.

Mak Wan dan Hussien, 71, tur0t dir4ikan dalam sebuah m4jlis reseps! di kampung suaminya yang terlet4k di Kuala Pilah, Negeri Sembilan.

Menervsi lap0ran mStar sebel0m ini, Mak Wan memberit4hu dia sud4h dir!sik pada 14 November dan akan berk4hwin seb4ik saja seles4i menun4ikan umr4h pada Disember tahun lalu.

Dalam pada itu, Mak Wan memberit4hu dia kini menet4p bersama suaminya di Kuala Pilah dan akan berul4ng alik ke Kuala Lumpur sekir4nya ada kerja.

Suami Ada Kebun.

“Selepas berk4hwin ini, saya ik0t suami dud0k di Kuala Pilah seb4b dia ada keb0n di sini. Kalau ada kerja di KL, barul4h saya akan pergi ke sana.

“Saya pun dah berbinc4ng dengan anak-anak dan suami. Alhamdulillah, mereka memah4mi,” uj4rnya.

H4sil daripada perk4hwinan sebel0m ini, Mak Wan mempvnyai empat orang anak man4kala suaminya, dua orang cah4ya mata.

Jod0h di4tur r4kan baik dan b4kal anak tiri.

Berk0ngsi perhub0ngan boleh berpvtik sehingga memb4wa ke jinj4ng pel4min, pelak0n dr4ma Kek4sih P4ksa Rela itu berk0ngsi, pertemvan diat0rkan oleh rakan dikenali sebagai Datuk Lina.

” Lina bersah4bat dengan b4kal anak tiri, Zaiton. Zaiton beritahu Lina yang suka mel!hat lak/nan saya, n4mpak lemb0t dan baik di k4ca televisyen.

” Secara kebetvlan, Lina pula mengen4li saya, jadi memb4wa Zaiton bertemu saya di kedi4mannya. Kali pertama bertemu, Zaiton tidak meny4takan hasrat menj0dohkan saya dengan bapanya.

” Dua hari kemvdian, barulah Zaiton berterus-terang. Namun, saya tidak ter0s member!kan jawapan, sebaliknya sehingga sebulan kemvdian dia kemb4li bertanya.

” Lina menasih4tkan saya untuk mener!ma, memand4ngkan saya tingg4l send!rian dan ser!ng tidak sih4t,” katanya.

Mak Wan berk4ta, dia berb!ncang bersama adik berad!k dan anak-anak terleb!h dahulu, sebel0m Zaiton memb4wa r0mbongan meris!k di kedi4man adik di Ipoh, bulan lalu.

” Ik0t peranc4ngan mereka datang datang mer!sik sahaja, tet4pi tidak s4ngka pula turvt memb4wa dulang h4ntaran bersama,” katanya ket4wa.

Tamb4h Mak Wan, pih4k lelaki !ngin menyeger4kan m4jlis pernik4han, tetapi dia masih ter!kat dengan beber4pa pengg4mbaran, jadi majlis dit4ngguh sehingga Januari.

Pelak0n filem Jang4n P4ndang Bel4kang Boleh dan Nasi T4ngas itu berkata, dia pern4h menemui b4kal suaminya sekali sahaja, selebihnya banyak berhub0ng menervsi telef0n.

” Awal dahulu, dia kur4ng faham, tetapi mula memah4minya selepas saya menjel4skan senari0 kerja saya.

” Bak4l anak tiri ada meminta saya memperl4hankan aktiviti lak0nan, tet4pi saya sud4h jel4skan pada suami yang saya perlu bekerja kerana terik4t k0mitmen.

” Alhamdulillah, bakal suami memah4mi. Jadi, saya akan berul4ng al!k antara Kuala Pilah dan Kuala Lumpur selepas berk4hwin nanti,” kata Mak Wan.

‘Syukur masih ada yang mener!ma saya di us!a begini’

Mak Wan berkata, dia kini terp4ksa memik!rkan kemb4li rut!n seb4gai isteri seperti menyedi4kan mak4n dan p4kaian buat suami selepas h4mpir tuj0h tahun hidup s0lo.

” Saya sudah terb!asa hid0p s0lo selama h4mpir tuj0h tahun, jadi mvngkin ag4k kek0k kemb4li menj4lankan tangg0ngjawab sebagai isteri. Saya perlu sed!akan mak4nan sebel0m keluar bekerja.

” Apa pun, saya bersyukur kerana tidak s4ngka masih ada orang yang sayang dan suk4kan saya pada us!a sebeg!ni.

” Saya terh4ru, masih ada yang mahu menj4dikan saya seb4gai ibu mereka, inilah nikm4t yang perlu disyvkuri.

” Saya berterima kasih kepada adik beradik dan anak-anak kerana merestvi kepvtusan saya kemb4li berumah t4ngga. Dan tidak lvpa buat Zaiton yang menyed!akan segala kelengk4pan pada m4jlis mer!sik,” katanya.

Sumber: mstar

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*