‘”Ma4fkn Kami Tak Dpt SeIamatkn..”Sabri Ditemui Iemas Ket!ka Mndi A!r Terj0n Bsama Rakn.

LAWAS: Seorang jurvjual ditemvi lem4s ketika m4ndi di kaw4san a!r terj0n Rueb Ugui, Jalan L0ng Sebang4ng, Lawas pada Jumaat.

Dalam kej4dian jam 2.10 petang itu, Mohammad Sabri Dumin, dari Kampung Batu Dua, Jalan Trusan dik4takan bers4ma tiga rak4nnya pergi ke kaw4san a!r terj0n terseb0t untuk mandi-manda.

Ketua PoIis Daerah Lawas DSP Sila Kad0ng berk4ta emp4t sek4wan itu pergi ke kawasan a!r terj0n terseb0t pada jam 12 tengah hari sebel0m m4ngsa pergi ke kaw4san yang lebih d4lam.

“Tldak l4ma selepas itu r4kan m4ngsa mel!hat m4ngsa terk4p4ikap4i tenggel4m timb0I di kaw4san a?r terj0n yang dalam.

“Ketiga-tiga r4kan m4ngsa cvba untuk menyel4matkan m4ngsa dengan menggvnakan k4yu p4njang namun t!dak berj4ya dan us4ha untuk memb4ntu menyel4matkan m4ngsa gag4I ker4na kesemva mereka t!dak tahu beren4ng,” kat4nya dalam keny4taan hari ini.

Sil4 berk4ta r4kan m4ngsa mend4patkan pertol0ngan daripada pendud0k berh4mpiran.

“Setelah mereka bertiga d4tang semula bersama orang kamp0ng di k4wasan a!r terj0n terseb0t m4ngsa sud4h ter4pung di atas a!r, orang kampung kemvdiannya memb4ntu memb4wa m4ngsa ke tepi teb!ng,” katanya lagi.

Katanya pasvkan ambvIas H0spital Lawas yang t!ba di l0kasi kej4dian menges4hkan m4ngsa sud4h mningg4I dunia.

“B0mba Lawas tur0t ber4da di temp4t kej4dian dan memb4ntu meng4ngkat m4yat m4ngsa yang kemvdiannya dib4wa ke H0spital Lawas menggun4kan kender4an poIis untuk uj!an sar!ngan C0VlD-19,” katanya lagi.

Salam t4kziah buat kelu4rga Allahyrham Sabri Dumin. Sem0ga r0hnya dicucvri rahmat Allah. Al-fatihah.

Sumber: UB

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*