“Wife C@ntik Macam J@nna Nick” – Kejelitaan Isteri & Anak Yassin Senari0 Curi Perhat!an

Mungkin nama pel4wak dan pelak0n, Yassin Senari0 sebelvm ini jar4ng diperk4takan sehingg4lah beliau terl!bat dalam sebuah pr0gram nyany!an p0pular baru-baru ini.

Terb4haru, v!ral di TikT0k sebuah vide0 berdur4si 15 saat menunj0kkan Yassin bersama isteri dan anaknya men4ri bersama-sama dan ia sekal!gus mencvri perh4tian netizen yang sebel0m ini tidak meny4ngka bahawa pel4wak ini tel4hpun berkahwin dan mempvnyai cah4ya mata.

Namun, apa yang mencvri perh4tian adalah ini k4li pert4ma Yassin atau nama seben4rnya, Yassin Yahya, 43, memperl!hatkan isteri dan an4knya di med!a s0sial.

“Cantik wife macam Janna Nick!”

Perk0ngsian yang dibvat isteri pel4wak ini sekalig0s mend4pat resp0n p0sitif netizen yang memvji kec4ntikan bel!au yang dil!hat mempvnyai ir4s seperti pelak0n, Janna Nick.

Mal4h, hant4ran yang dimvat na!k pada Khamis ini tel4hpun di t0nton sebnyak 1.7 jvta dan mend4pat leb!h dari 71,000 tnda suka.

Malah, hantaran yang dimuat naik pada Khamis ini telahpun di tonton sebanyak 1.7 juta dan mendapat lebih dari 71,000 tanda suka.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*