“Semua layak bahagia..” – Lelaki dipuji tak pandang fizikaI, terima GADlS seikhlas hati

Kalau dah cinta, so4l rupa atau fiz!kal dit0lak tepi kerana semua itu bukan jam!nan untuk bah4gia. Sebal!knya, seti4p pas4ngan hanya perlu set!a dan memah4mi tangg0ngjawab dalam menj4lani kehid0pan rumah tangga.

Bagi seorang gad!s Robiatul Adawiah Jamilrullah, dia pasti bersyukur apabila dikurni4kan b4kal suami yang menerima kekur4ngan dan keleb!han diri tanpa mem4ndang saiz fizikalnya.

Menervsi satu p0sting di apIikasi TikT0k, Robiatul Adawiah atau mesra dipanggil Rubiy berk0ngsi vide0 mem4parkan majlis pertunangannya dengan b4kal suami dikenali seb4gai Shahrul diperc4yai di Kuala Lipis, dua minggu lalu.

“Alhamdulillah, one step cl0ser. Sem0ga jod0h ini sampai ke syurga,” tulis g4dis berusia 23 tahun itu di ru4ngan kapsyen.

Sed0nd0n mengen4kan bus4na berwarna put!h, Rubiy dil!hat teruja meng4bdikan gambar ken4ngan bersama insan tersayang di atas pelam!n sebelum mel4ngkah ke fasa seterusnya menuju hari bahagia.

Malah, dia juga berk0ngsi beberapa p0sting majlis tersebvt di l4man Instagram untuk tat4pan r4kan terdek4t dan pengik0tnya sekali gus menerima uc4pan tahniah.

Menlnjau ke ru4ngan k0men, vide0 yang meraih h4mpir 890,000 t0ntonan itu menerima ribuan k0men netizen yang tump4ng gembira mel!hat pasa4ngan berkenaan sel4mat meng!kat tali pertun4ngan.

Rata-rata memvji ke!khlasan Shahrul dalam mem!lih gad!s tersebvt sebagai j0dohnya selain mend0akan ag4r hub0ngan pas4ngan itu kek4l sehingga ke jinjang pelamin.

” Sem0ga Semua Dapat j0doh yang b0leh terima baikk Burokk kita..”

Bila hati diberi keut@maan Takk Pandang FizlKal.

” SEMUA Orang lay4k Bah@gia”

Lelaki SEJATI yang terlma Gad!ss dengan ikhlass..

Suka dapat pasangan macam ni.

Sumber: TikTok @rubiy.

Instagram @rubiy.

Via omm

 

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*