[VIDEO] Sem4ngat cari rezeki, akak jadi ‘RlDER’ F00dpanda bawa ank hantar pesanan.

Jika kita merasa diri ini sus4h, sebenarnya, ada lagi sus4h,perlu menj4lani kehidupan. Namun, diseb4bkan des4kan dan tunt0tan m3ncari pendap4tan, segala kesuI!tan perlu di4tasi demi menyuap nasi kemvlut sendiri dan keluarga.

Bawa anak jadi RlDER F00dpanda.

HaI ini samalah seperti perk0ngsian seorang pengguna TikT0k apabila berk0ngsi vide0 RlDER F00dpanda wanita yang bekerja samb!l memb4wa anaknya.

Anak kecil yang menduk0ng anaknya di bah4gian dep4n s4mbil menungg4ng motosikaI. HaI tersebut membu4tkan pengguna TikT0k dikenal! sebag4i @mamayayahumarsoleh ber4sa begitu seb4k dan berh4rap d4pat memb4ntu wanita itu bagi mering4nkan beb4n yang sed4ng dig4las.

Ada anak c4c4t.

Selep4s vide0 tersebut tul4r, seorang RlDER F00Dpanda telah men!nggaIkan k0men dengan mend4kwa mengen4li wanita itu dan menges4hkan yang dia mem4ng memb4wa anak ketika bekerja.

Lebih menyed!hkan, pengguna TikT0k berken4an memakl0mkan yang anak wanita itu tidak ber4pa sihat kerana meng4lami kecac4tan pada kedua-dua belah matanya.

Oleh sebab tu ramai yang bert4nya tent4ng l0kasi wanita itu bekerja ker4na ing!n member!kan b4ntuan ag4r m4mpu member!kan sedikit sumb4ngan kepadanya:

Semoga Allah sentiasa menjaganya.

Sehub0ngan dengan perk0ngsian tersebut, rata-rata berasa simp4ti dan seb4k melih4t vide0 tersebut. Mereka juga berh4rap ag4r kakak itu diberi keku4tan, kesab4ran dan tervs dimur4hkan rezeki walaupun berada dalam ke4daan yang agak suI!t.

Sem0ga beli4u tervs sentiasa diberi kesih4tan yang baik agar b0leh tervs menc4ri rezeki buat diri dan anak tersayang.

“Seb4knya” berjur4i air mata?.

Ada yang pernah aIami perk4ra sama.

Dalam kita mengel0h ada yang lagi susah rup4nya.

Sumber: TikTok @mamayayahumarsoleh

Via omm.

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*