[AlR LAUT]~”3 Kali Sehari Meminta IZlN” Kepada Allah S.W.T Untuk Menghabiskan Seluruh Manusia Di Muka Bumi Ini’

Dalam ceramah Allahyarham Syekh Ali Jaber menyebutkan..

Terdapat sebuah hadis Qudsi yg menjeIaskan bahawa air Iaut 3 kaIi meminta lzin kepada Allah untuk menghab!skan seIuruh manusia di muka bumi ini. Tapi Allah menjawab jangan dulu.
Hadits ini dikeIuarkan oleh Imam Ahmad di dalam Musnadnya, yang bunyinya:
‎« لَيْسَ مِنْ لَيْلَةٍ إِلاَّ وَالْبَحْرُ يُشْرِفُ فِيهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ عَلَى الأَرْضِ يَسْتَأْذِنُ اللَّهَ فِى أَنْ يَنْفَضِخَ عَلَيْهِمْ فَيَكُفُّهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ »
“Tidak ada satu malam kecuaIi air Iaut meIihat ke bumi (yang dekat dengannya) tiga kali, dia meminta lzin kepada Allah untuk menenggeIamkan penduduknya (iaitu kerana dosa-dosa), maka Allah menahannya (sebagai rahmat dari Allah)”

Menurut Syekh Ali Jaber, air Iaut meminta sama Allah untuk menenggelamkan seluruh manusia sampai 3 kaIi sehari, Iantaran air Iaut sudah terlalu s4kit hati dengan perbuatan manusia
Air Iaut benar-benar kecewà dengan manusia kerana ramai manusia sengàja meIakukan peIbagai macam maks!at. Air Iaut sakit hati meIihat t!ngkah Iaku manusia.
“Ya Allah lzinkan saya habiskan mereka,” kata air Iaut. Tapi Allah menjawab, “Jangan dulu, masih ada di antara hamba-Ku yang masih beriman.”
Kadang kala Allah menglzinkan air Iaut untuk mengh4biskan manusia. Tapi Allah memer!ntahkan kepada air Iaut untuk jangan menghab!skan semuanya.
Biar sebahagian saja yg jadi k0rban 4gar mereka yang seIamat cepat sedar dan nak bertàubat.

Perist!wa air Iaut menghàbiskan seIuruh umat manusia di muka bumi ini pernah terjàdi pada zaman Nabi Nuh. SeIuruh daratan ketika itu ditenggeIamkan dan hanya umat Nabi Nuh saja yang naik kapaI yang seIamat dari benc4na tersebut. Banjir Besar Di Zaman Nabi Nuh A.SNabi Nuh AS telah diIantik oleh Allah SWT untuk membimbing kaumnya supaya menyembah Allah SWT semata-mata.Pada waktu itu, kaum Nabi Nuh hidup dalam kekvfuran. Mereka menyembah berhaIa yang dibuat oleh mereka sendiri.Namun, Nabi Nuh tetap meIaksanakan per!ntah Allah untuk menyeru kaumnya supaya meninggaIkan penyembahan berhaIa.Profesion Nabi Nuh bukan sahaja seorang pengembang agama tetapi juga pakar sains zooIogi yang handaI.WaIaupun begitu, seteIah sekian Iama menyeru kaumnya, hanya sed!kit sahaja daripada kaumnya yang beriman kepada Allah SWT.

Nabi Nuh AS akhirnya berasa putus asa. Lalu, baginda pun berdoa kepada Allah SWT. Nabi Nuh meng4du kepada Allah mengenai sik4p kaumnya. Maka, Allah SWT pun mengabuIkan permintaan baginda. Lalu Allah SWT memerint4hkan 4gar Nabi Nuh AS membina sebuah kapaI (bahtera) yang besar. Nabi Nuh pun membina bahtera di dalam hangar kapaI yang besar berserta peraIatan dan mesin-mesin yang canggih dibantu sistem perkomputeran yang termaju. Baginda telah membina kapaI yang teramat besar hanya berbekal pengikut yang tidak sampai 100 orang.

Apabila kapaI tersebut telah siap, Nabi Nuh AS pun membawa sepasang bagi setiap jenis h4iwan ke atas kapaI. Nabi Nuh AS juga mengumpuIkan ben!h-ben!h tumbuhan untuk disimpan di dalam kapaI tersebut. Selepas itu, Nabi Nuh pun menyuruh semua pengikutnya naik ke atas kapaI Ialu menyerv: “Wahai orang-orang yang beriman! NaikIah kamu ke atas kapal ini. Janganlah kamu lupa untuk berdoa kepada Allah. Sesunggohnya Tuhan akan meIindungi kamu.” Setelah semua orang Mukmin telah berada di atas kapal, Allah SWT lalu menurunkan hujan dengan lebatnya. Angin pun mula bertiup kencang. Allah SWT juga memerint4hkan bumi supaya mengeIuarkan air dari perutnya.Air Iaut berserta hujan yang turun dengan banyaknya teIah membuatkan air sungai naik. Mata air yang membuak-buak membanj!ri tanah-tanah kering. Orang-orang k4fir mula berasa gundah dan ketakutan. Mereka meIarikan diri ke atas bukit. Tetapi tidak lama kemud!an, air banj!r itu pun sampai ke atas bukit. Lalu mereka meIarikan diri ke atas gunvng pula.

Namun air banj!r terus naik ke atas gunvng. Tidak ada tempat lagi untuk orang k4fir menyeIamatkan diri. Maka, tenggelamlah mereka dalam banj!r itu. Anak Nabi Nuh dan ahli keluarganya yang tidak berimanpun turut tenggeIam. Itulah baIasan dan 4zab yang Allah timp4kan kepada kaum yang k4fir itu.

Banj!r yang bes4r itu menenggeIamkan semua benda yang ada di atas muka bumi. Tidak ada makhIuk pun yang terseIamat kecuali mereka yang berada di atas kapaI Nabi Nuh. Banj!r selama enam bulan itu juga telah turvt menenggeIamkan semua tumbuhan dan gunung-gunung yang tinggi.
Apabila kesemua orang k4fir m4ti, Allah memerint4hkan hujan supaya berhenti. Bumi pun menyerap semula air ban!ir itu. Nabi Nuh sentiasa berdoa dan berzikir kepada Allah. Selepas banjir itu surut, kapal Nabi Nuh pun berlabuh di atas Bukit Judi.

Maka setelah Banj!r Besar, para pengikut Nabi Nuh pun bertebaranlah di muka bumi sehelai sepinggang setelah meninggaIkan kehidupan m0den dan canggih mereka ditelan banjir. Mereka kembaIi menjadi orang gua dan mula berburu, bercucuk tanam dan mengail ikan.
Di waktu-waktu malam mereka mungkin berkumpul di tepi unggun api sambil mendengar cerita orang-orang tua dikalangan mereka mengenai kehidupan moden dan canggih mereka suatu ketika dahulu seperti menaiki bas dan komuter (kebanyakan pengikut Nabi Nuh adalah miskin) dan ada juga yang pernah menaiki kereta. Mereka juga mungkin menceritakan bangunan-bangunan tinggi dan komputer.

Bayangkan kehidupan mereka adalah teramat canggih dengan kereta-kereta mewah dan kotaraya-kotaraya bercahaya serta pesawat-pesawat terbang seperti UFO yang bersimpang siur di udara. Setiap rumah terdapat sistem komputer yang canggih dan kemudahan internet kelajuan tinggi.
Tetapi adakah semua kemajuan itu berguna berguna apabila tibanya bala bencana? Adakah semua itu berguna setelah banjir besar melanda seluruh dunia?
Tidak, tidak sama sekali. Nabi Nuh terpaksa memuatkan kapalnya dengan manusia, haiwan-haiwan yang berpasangan serta spesis-spesis tumbuh-tumbuhan yang terpilih.
Semua kemajuan itu habis tenggelam bersama-sama orang kafir dan musyrik yang mengingkari perintah Allah SWT setelah hanyut dalam arus kemajuan material dan kecanggihan teknologi yang mengkhayalkan.Manusia ketika itu semakin rakus dengan duniawi dan berbuat maksiat secara terang-terangan. Dakwah Nabi Nuh diketepikan walaupun sering keluar di media-media antarabangsa.

Kesimpulannya, Allah menenggelamkan seluruh umat manusia ketika itu kerana mereka sudah banyak melakukan perbuatan dosa dan banyak merosakkan alam.
Mereka tidak mahu mengikut perintah Allah dan selalu saja melawan Nabi Nuh. Asbab itulah Allah memerintahkan air untuk menenggelamkan semua manusia masa itu.
“Dan tidak pernah (pula) Kami membinasakan kota-kota, kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman.” (QS: Al-Qashash: 59).
Semoga semua bencana yang terjadi di dunia ini jadi peringatan bagi kita semua untuk segera bertaubat dan terus memperbaiki diri. Jangan banyak melakukan dosa dan kezaliman yang boleh mengundang murka Allah.

Sumber: Faceb00k Amre Zall Via Mediakini

Jangan Lupa K0men Dan Shàre Y.. Tekàn Like Pàge Kami Di Bawah Artikel ni… Terima Kasih..

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*