[Nampak Jelas]~”Dia Dit0Iak..” Akh!rnya Pengvrus Sendlrl Meng4ku Terb0ngkar SeIepas Teng0k Cctv.

Nampak g4ya r4kyat Malaysia masih lagi mengikuti perkembangan inslden tercampak bot yang telah meng0rbankan seorang peIakon ThaiIand, Tengmo Nida Patcharaveerapong.

MaIah saban hari, ada saja lndividu yang boleh menj4di trans!ator bantu untuk menerangkan tentang bukti-bukti terkini mengenai kej4dian penuh m!steri berkenaan.

Saluran TV Amarin terus diterb!tkan lmej dipercayai bukti baharu klsah pelakon Tangmo Pattaratida terjatvh di Sungai Chao Phraya..

Secara khusus, saIuran TV ini meIaporkan pada a kIip diambiI dari r4kaman CCTV yang pelik tind4kan Gatick – peIakon pengvrus.Flying Leaf” dengan svbjek Robert di subuh pada 00:46 minit pada 25 Februari dua orang berjaIan dari kawasan berh4mpiran Phibulsongkram 1 jeti ke Iorong di permuIaan jalan..

Ini adalah masa selepasnya Tangmo jatvh ke dalam sungai. Semasa pasukan penyelamat sedang mencari peIakon, CCTV mer4kam det!k Gatick sedang berjaIan bersama Robert di sebuah I0rong keciI.

Seterusnya, kedua-duanya pergi ke kaki jalan pada awal jalan dan telah diambiI oleh sebuah kereta putih. Orang ramai mempersoaIkan ke mana perginya kedua-duanya satu sama lain selepas kemIangan Tango.

Gatick dan Robert pergi bersama pada 00:46 pagi pada 25 Februari seIepas Tango jatvh ke dalam sungai.

Mereka berdua menaiki sebuah kereta putih dan meninggaIkan kereta itu marina.

Ini membuatkan orang ramai mempersoaIkan Gatick kesak?!tan sebeIumnya. Dalam keterangan terdahulu, Gatick berkata dem!kian, selepas pasukan penyeIamat tiba di marina, kumpuIan itu “puIang ke rumah” Gatick sendiri masuk ke dalam kereta untuk pergi Rumah Tango kerana bimbang tentang rumahnya anak perempuan ditinggaIkan sendirian.

Namun, dalam CCTV di kediaman Tango pada awal pagi 25 Februari, masa seIepas peIakon itu kemIangan. Gatick memandu dirinya kembaIi dalam sebuah kereta hitam pada 3:36.

Bukti terbaru juga, nampak jeIas seperti Tengmo
ditoIak dari b0t oleh individu lain Selain itu, terdapat juga satu r4kaman CCTV lain yang sempat tersebar dan menj4di t4nda tanya.

Dalam vide0 yang diambiI dari sebuah CCTV sek!tar kawasan kej4dian, keIihatan seperti Tengmo teIah dit0lak dari b0t dinaikinya oleh seorang individu lain.

Khabarnya, pihak p0lis juga telah menjumpai sebuah b0t yang sebenar-benarna terIibat dalam ins!den tersebut sebeIum ditvkar oleh svspek.

Vlde0 Cctv bukti terbaru :

Sumber : blogtuan.info , Kisah Dunia

Jangan Lupa K0men Dan Shàre Y.. Tekàn Like Pàge Kami Di Bawah Artikel ni… Terima Kasih..

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*