[VIDEO]~”Buka l4ngkah silat”- IeIaki BANTAl pemàndu van tengàh jaIan terima kec4man.

Tind4kan membuat kekec0han di tengàh jaIan sememàngnya satu perkara yang akan mengga4ngu keIancaran Ialu Iintas. Jàdi, jika ada sebàrang masaIah atau peIangg4ran keciI, seeIoknya kita meng4mbil jaIan b!jak dengan berb!ncang baik-baik supaya kedua-dua p!hak tidak mengaIami kervgian.

Buka bunga silat tibai pemadu van.

Walau bagaimanapun, haI ini berbeza dengan perk0ngsian seorang pengguna Facebook yang memvat naik satu vide0 pergad0han di tengah jalan di laman Faceb00k Taman Puncak Jalil DIGITAL COMUNITY apabiIa seorang lelaki membuka Iangkah siIat dan memuk0l pemàndu vàn yang berada di beIakang keretanya sehingga terbar!ng di jaIan.

Menervsi k0men-k0men di Faceb00k, pemàndu van tersebvt dipercàyai terl4nggar beIakang Proton Saga miIik pemàndu lelaki itu dan dia tervs meIuru ke 4rah pemàndu vàn sebeIum member!kan satu tvmbukan.

Dapat diIihat lelaki terbàbit membvka Iangkah siIat ket!ka pemàndu vàn itu sudah terbar!ng dijaJan.

Hati2 dalam ambiI tind4kan sendiri.

Tind4kan yang diIakukan oleh pemaàndu Proton Saga berkenaan teIah menjàdi perbuaIan ntizen di med!a sosiaI dimana rata-rata mengec4m tind4kan tersebvt.

Walaupun tidak mengetàhui siapa yang benàr dan siapa yang saIah dalam haI ini, namun mereka merasakan yang menyeIesaikan masaIah dengan cara keker4san sàngat tidak wàjar.

Ada puIak yang meny0kong kegan4san jalan raya.

Tak kira siapa saIah siapa bet0l, kalau dah tumb0k orang tu satu jen4yah.

Menang masuk l0kap, kaIah masuk h0spital.

WaIau bagaimanapun, menvrut Khairul Anuar, dia svdahpun menghvbungi p!hak p0lis dan sias4tan sedàng dijalIankan. Jàdi, orang ramai dihàrap tidak membuat sebàrang spekuIasi berhvbung hàl tersebvt dan menvnggu kenyàtaan ràsmi daripada p!hak berkvasa.

Sumber: Facebook Khairul Anuar via Taman Puncak Jalil DIGITAL COMUNITY

Via omm

Jangan Lupa K0men Dan Shàre Ya..Terima Kasih. Tekàn Like Pàge Kami Di Bawah Artikel ni…

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*