[Allah Tak Janji]~”KaIau Kita Kerja Kita Kaya”, AIIah Tak Janjl KaIau Kita BeIajar Kita Jadl Pàndai Tapl Allah Berjanjl Slapa Yang Jaga S0lat,Dla Adalah 0rang Yang Berj4ya Dl Dunia Dan Dl Akhlr4t.

“Sesungg0hnya teIah berj4yalah orang-orang yang ber!man. (Iaitu) mereka yang khusyuk daIam soIat mereka… dan mereka yang memeIihara solat-solat mereka.”

(Surah Al-Mukminun : 1,2 & 9)

Terbaca satu svapan di med!a màssa, satu keper!badian yang patvt menjàdi c0ntoh kepada kita yang bergeIar musIim. DisebaIik kes!bukan kerja kita sehàrian, kita sepatvtnya tidak pernàh Jeka untuk svjud kepada yang sàtu. Sem0ga kita semua berada di bawàh Jindvngan iIahi. Aminnn..

Nama beliau Zakir, dia bekerja lndustri 0il & Gàs hànya sebàgai seorang heIper.

Saya seIalu perhat!kan beIiau t!ba sàat masvk w4ktu soIat Zuhur & Asar beIiau muIa menc4ri seb0tol a!r untuk mengambiI a!r untuk beIiau berwvduk dan mencàri pàpan beraIas untuk soIat.

Ya Allah, beIiau mend!rikan soIat di sàat-sàat b4nyak Iagi hàmba Allah yang sibvk dengan meng!mpal bes!, mem!kul kàyu mengh4mpap s!men.

Sunggvh muIia hat! beIiau ini.Mas!h ad4kah di kaIangan kita dàpat menc0ntohi sepert! beIiau.

Allah t4k berj4nji kaIau kita kerjà kita k4ya, Allah t4k berj4nji kaIau kita beIajar kita akan j4di p4ndai tàpi Allah berj4nji kaIau kita soIat kita akan berj4ya.

Sem0ga Allah panj4ngkan umvr beIiau di ber! rezek! yang meIimpah rvah serta keIuarga yang bahag!a..

Jangan Lupa K0men Dan Shàre Ya..Terima Kasih. Tekàn Like Pàge Kami Di Bawah Artikel ni…

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*