[Saya harap] “pada yang SUDI ntk membantu”~Ashira Aziz perIukan k0s RM30,000 utk ke AS.

PETALING JAYA – Penyanyi Ashira Aziz tidak meny4ngka terpiIih mew4kili Malaysia ke pert4ndingan bertar4f dunia, W0rld Champions Of Performing Arts (WCOPA) yang diada/4kan di Amerika Syarikat (AS) pada Julai nanti.

Ashira atau nama lengk4pnya Sharifah Nur Ashira Syed Abdul Aziz, 37, ketika dihub0ngi K0smo! 0nline gemb!ra apabila berj4ya melep4si uji bak4t, sekali gvs terpiIih mew4kili negara dalam kateg0ri ‘V0cal Seni0r’ dalam pert4ndingan tersebut.

“Alhamdulillah rezeki. Saya sang4t gemb!ra dan bersyukur apabiIa terpiIih untuk bert4nding di AS bagi kateg0ri V0cal Seni0r.  AwaInya, saya sek4dar suka-suka sert4i vji bak4t dan tidak s4ngka terpiIih.

“Saya baru dapat tahu semalam selepas diumumkan terpilih mewakili Malaysia bersama empat lagi peserta lain,” uj4rnya.

Walaupun gemb!ra kerana bak4l memb4wa nama Malaysia ke pent4s dunia, peIantun Di 0mbak Res4h itu ‘pen!ng kepaIa’ kerana perlu mencal4ri d4na sendiri sek!tar RM30,000 untuk perbel4njaan dan persi4pan ke AS pada Julai nanti

“Sekarang ini saya kena cari d4na sendiri untuk perbeIanjaan ke AS. Saya sed4ng menvnggu surat sok0ngan dan perlu berusaha untuk mengvmpul dana sekit4r RM30,000.

“Saya h4rap pada yang svdi untuk memb4ntu saya mengvmpul dana. Saya ke AS pun untuk bert4nding dan memb4wa nama Malaysia. Pada sesiapa yang perc4ya pada bakat saya, h4rap dapat memb4ntu,” katanya.

Meng4nggap peIuang terpiIih menyertai pert4ndingan WCOPA cuma datang sekali dalam seumur hidup, bek4s pesert4 pr0gram Geg4r V4ganza musim ketujuh (GV7) itu berh4rap dapat meIakukan yang terbaik ketika pert4ndingan.

“Terima kasih semua yang mend0akan urvsan saya dipermvdahkan. Syukur alhamdulillah,” katanya.

Sek4dar inf0, selain Ashira, beberapa nama peny4nyi terkenaI negara juga pernah mengh4rumkan nama Malaysia di pert4ndingan WCOPA antaranya Allahyrham Siti Sarah yang menyvmbang tiga ping4t em4s untuk Malaysia, B0b Yusof (lima emas), Asmidar (tiga em4s, tiga perak dan dua g4ngsa) dan Aina Abdul (Vocalist of the World).

Sumber:KOSMO! ONLINE Sumber via ts

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*