[Umur Baru 12 TahOn]~ Alyssa Dah Dapat BeIi T0y0ta VeIIfire

PENYANYI dan pelak0n ciIik terkenaI, Aryanna Alyssa Dezek yang memu4t naik vide0 lagu ‘c0ver’ di Y0uTube sej4k berusia empat tahun berj4ya membeIi kereta id4mannya, Toyota Vellfire..

Alyssa ketika ditemvi H4rian Metr0 berkata, dia tidak meny4ngka vide0 yang dimu4t naik di salur4n Y0uTube miIiknya memb0lehkan dia memiIiki sebuah kereta pada usia 12 tahun..

“Tak s4ngka juga bud4k yang baru berusia 12 tahun macam saya, sudah berj4ya membeIi sebuah kereta h4sil du!t yang diper0leh daripada saIuran Y0uTube..

“Saya sang4t gemb!ra ap4bila dapat membeli kereta id4man ini sek4li gvs boleh digunakan untuk tujvan kerja dan berk0ngsi kesen4ngan dengan keluarga. Lagipun, saya ing!n mengh4rgai diri selepas bekerja ker4s.

Saya ingin mengvcapkan r!buan terima kasih kepada pemin4t yang bukan saja berada di Malaysia tetapi di lndonesia, Sing4pura, Brunei dan Filipina. T4npa sok0ngan anda tak mungk!n Y0uTube saya berj4ya sampai ke tah4p ini dan memiIiki lebih 3 jvta Iangganan. Y0uTube juga memb4ntu menghub0ngkan saya dengan pemin4t di beberapa negara Asia.

“MaIah singIe terb4haru saya berjuduI Lagu Untuk Kamu sudah berj4ya dit0nton seb4nyak 56 jvta selain ada vide0-vide0 lain yang berj4ya mend4pat jvtaan t0ntonan,” katanya.

Alyssa m4mpu membeIi kereta mew4h itu yang di4nggarkan berh4rga Iebih RM250,000

Menur0t Alyssa, dia berh4rap kej4yaan saIuran Y0uTube miIiknya dapat memberi lnspirasi kepada orang lu4r terutama kanak-kanak yang seb4ya dengannya.

“Saya h4rap kej4yaan ini dapat memberi lnspirasi kepada semua kanak-kanak. Bay4ngkan di usia 12 tahun ini, saya boleh beIi kereta sendiri.

“Apa yang dimiIiki ini bukan nak menvnjuk, tapi saya lngin beritahu kepada semua orang bah4wa kita m4mpu menc4pai apa yang diing!nkan. Cuma perlu berusaha untuk menc4painya.

“Setiap orang boleh cvba dan lhasiIkan vide0 yang berf4edah dan kre4tif. Bu4tlah vide0 yang boleh menar!k perh4tian pen0nton,” katanya.

Tamb4h Alyssa lagi, dia berterima kasih kepada ibunya, Suzanne Desek kerana sudah mend4ftar saIuran itu sej4k Iapan tahun lalu.

“Mulanya ibu yang mencadangkan vide0 ny4nyian saya dimvat naik di Y0uTube kerana boleh meny!mpan segala ken4ngan.

“Sej4k memuIakan saIuran itu pada tahun 2012, b4nyak vide0 dimvat naik menj4di tuIar seperti lagu Kun Anta yang diny4nyikan semula hingga peny4nyi asaI ingin bertemu dengan saya ketika dia datang ke Malaysia tidak lama dulu.

“Malah perk0ngsian saya bermai/!n ukulele seawaI umur empat tahun pun turvt men4rik perh4tian pen0nton di saluran Y0uTube itu,” katanya.

Difah4mkan Alyssa adalah seIebriti pertama yang mendvduki carta paIing t!nggi diIanggan di Y0uTube Malaysia berb4nding selebriti soIo lain.

Sumber: Hmetro

Sudah Baca Jangan Lupa Like & Share Ya.. Terima Kasih .

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*