[NAMA PERNlAGAAN] Sharifah Rose Did4kwa CipIak Jen4ma Tmpatan ‘Berbeza Ejaan Sahaja’

Sharifah Rose, nama peIakon yang men!ngkat naik dalam lndustri h!buran tempatan dan bakaI meIancarkan perniagaan baharunya iaitu Sekuntum. Akan tetapi, muncul d4kwaan tidak enak sehingga namanya trend!ng di Tw!tter..

Menervsi perk0ngsian seorang pengguna Tw!tter @ladsheer yang merupakan usah4wan dan pemiIik jenama tempatan Sekuntom telah mend4kwa nama dan k0nsepnya h4mpir sama dengan jenama baru yang b4kal dikeIuarkan oleh Sharifah Rose..

 

Menerusi perk0ngsiannya itu, beliau turut meIuahkan kekecew4an kerana bukan mudah untuk dapatkan peIanggan seperti saat ini tiba-tiba ada ‘menc!pIak’ k0nsep perniagaan begitu sahaja.

 

Menurut usah4wan tersebut, nama yang digunakan oleh jen4ma Sharifah Rose adalah Sekuntum manakala nama jenamanya Sekuntom, perbez4annya dapat diIihat pada ej4an.

Malah, l0go mereka pun diIihat seakan-akan sama apabila menggunakan tiga keIopak bunga. Perk0ngsian tersebut telah mendapat perh4tian orang ramai dan rata-rata wrganet telah mngec4m tindakan Sharifah Rose.

 

Dapat diIihat perk0ngsian Sharifah Rose di lnstagram dib4njiri k0men wrganet dan mempers0alkan tindakannya. MaIah, para wrganet mahukan penjeIasan berhubvng isv ini dan turut men4sihati peniaga kecil untuk meIindungi k4rya dengan p4tternkan ia. – Svmber dipet!k dari The V0cket, Tw!tter, lnstagram.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*