Blcara K’es Bek4s First Lady Tangg0h Sebab Sesuatu Yang Terjdi Kepada Pegu4m

Perbic4raan bela diri k’es r4suah dihadapi Datin Seri Rosmah Mansor berhbung pr0jek tenaga s0lar di sekolah luar bandar Sarawak, ditangg0hkan kerana seorang daripada pegu4m isteri bek4s perd4na menter! itu dis4hkan p0sitif C0vldl9.

Di awal prosiding hari ini, TimbaIan Pend4kwa R4ya Kanan Datuk Seri Gopal Sri Ram memaklvmkan kepada mahkmah tinggi bahawa pegu4m Datuk Akberdin Abdul Kader dis4hkan p0sitif w4bak itu.

Sementara itu H4kim Mohamed Zaini Mazlan berkata, Akberdin dis4hkan p0sitif selepas uji4n saring4n pada 12 Februari lalu, dengan pih4k pembel4an dimaklvmkan mengenainya melalui surat yang diterima daripada firma gu4man Jagjit Singh & Co.

Menurutnya, dua lagi pegu4m Rosmah, Datuk Jagjit Singh dan Azrul Zulkifli St0rk pula terp4ksa menjaIani kuar4ntin kendiri kerana mereka adalah k0ntak rapat selepas bertemu dengan Akberdin pada 10 Februari lalu.

Mohamed Zaini turut mendoakan Akberdin supaya berada dalam keadaan baik dan sembuh daripada w4bak C0vldl9.

Sementara itu, mahkmah diberitahu bahawa Rosmah memfaiIkan permohonan untuk memanggil semula s4ksi utama pend4kwaan ke-17 iaitu Peng4rah Urusan Jepak Holdings, Saidi Abang Samsudin.

Sri Ram berkata, pend4kwaan akan menjawab afidavit permohonan itu selewat-lewatnya Khamis ini.

Sehubungan itu, Mohamed Zaini menetapkan pada 23 Februari ini untuk menyambung perbic4raan dengan pih4k pend4kwaan meny0al baIas s4ksi akhir pembel4an iaitu bek4s Peg4wai Kh4s di Bahagian First Lady of Malaysia (FLOM) Jabatan Perdana Menteri (JPM), Datuk Seri Siti Azizah Sheikh Abod.

Perbic4raan k’es itu sudah memasuki peringkat akhir di mana mahkmah dij4ngka akan menutup k’es selepas selesai mendengar keter4ngan s4ksi pembeIaan.

Mahkmah juga akan mendengar perm0honan Rosmah untuk memanggil semula Saidi pada tarikh sama.

Pada 15 November 2018, Rosmah mengaku tidak bersaIah di Mahkmah Sesyen, di sini, atas dua tuduh4n meminta r4suah RM187.5 juta dan menerima RM1.5 juta berhubung pr0jek pembekaIan dan pemas4ngan ten4ga soIar di sekolah luar bandar di Sarawak.

Bagi pertudvhan pertama, Rosmah did4kwa meminta suapan untuk dirinya sendiri RM187.5 juta, yang dibuat melalui bek4s peg4wai kh4snya Datuk Rizal Mansor, iaitu 15 peratus nilai k0ntrak daripada Saidi.

W4ng berkenaan sebagai up4h membantu Jepak Holdings mend4patkan pr0jek dikenali sebagai Pr0jek Bersepadu Sistem SoIar Photovoltaic (PV) Hibrid dan PenyeIenggaraan serta 0perasi Genset/Diesel bagi 369 Sekolah Luar Bandar Sarawak bernilai RM1.25 biIion secara rundingan terus daripada Kemnterian Pendidikan.

Bagi pertudvhan kedua, beliau did4kwa menerima r4suah berjumlah RM1.5 juta daripada Saidi sebagai up4h membantu Jepak Holdings mendapatkan pr0jek itu.

Rosmah did4kwa mengikvt Seksyen 16(a)(A) Akta Suruhanjaya Penceg4han R4suah Malaysia 2009 dan boleh dihvkum di bawah Seksyen 24(1) akta sama.

S4bit kesaIahan, ia mempervntukkan hukvman penj4ra maksimvm 20 tahun dan dend4 tidak kurang lima kali g4nda jumlah atau nilai su4pan atau RM10,000, mengikut mana yang lebih tinggi.

Pada 10 April 2019, Rosmah sekali lagi dihad4pkan ke Mahkmah Sesyen atas pertudvhan menerima su4pan RM5 juta daripada Saidi menerusi Rizal kerana membantu Jepak Holdings mendapatkan pr0jek serupa.

Semua k’es itu dipind4hkan daripada Mahkmah Sesyen ke Mahkmah Tinggi untuk perbic4raan yang bermula 5 Februari 2020.

SUMBER:HMETRO

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*