[Ibu Beri B4yi Yang Berusia 10 Hari Makan Supplement] Dan Ini Yang “Terjadi Pada B4yinya”, Selepas 10 Bulan

Ibu Beri B4yi Yang Berusia 10 Hari Makan SuppIement Dan Ini Yang Terj4di Pada B4yinya Selepas 10 Bulan.

B4yi perempuan berusia 22 bulan dari Guangzhou, China, dikej4rkan ke h0spital selepas air kenc!ngnya dikes4n meng4ndungi d4rah, dalam kej4dian Disember lalu. Selepas menjalani pemer!ksaan uItrasound, d0ktor terkejvt apabila mendapati ada enam ketvl batv k4rang di kedua-dua buah pingg4ngnya degan saiz paIing besar bervkuran dua sentimeter.

Beberapa ketvl batv k4rang itu teIah menyek4t bahagian atas dan bawah saIuran ureter menyeb4bkan hydronephrosis (bvah pingg4ng bengk4k). Selain itu, bvah pingg4ng b4yi itu menvnjukkan beberapa beberapa keabn0rmalan.

MeIihat pada usia dan keadaan b4yi itu, d0ktor tidak dapat mengenaI pasti pvncanya sehinggalah si ibu bertervs terang. Menvrut si ibu, anaknya mervpakan bayi pramat4ng dan saiz badannya lebih kecil berband!ng b4yi lain seusianya. B!mbang anaknya tidak mencapai ketingg!an yang ideaI di masa akan datang, dia telah membeli piI kaIsium dan dicampur dalam susu sebelum diberikan kepada anaknya itu.

Difahmkan, si ibu berbuat demikian semenj4k anaknya berusia 10 hari. Apabila bayinya sudah berusia 10 buIan dan giginya masih beIum tumb0h, wanita itu mula cem4s dan meny4ngka anak perempuannya itu kekvrangan kaIsium. Lalu dia memberi splimen kaIsium tambahan dan minyak ikan yang dibelinya dari f4rmasi.

Tind4kan ibunya menyebabkan anaknya diIanda masaIah kesih4tan. Bagaimanapun, do0ktor berj4ya mengeIuarkan kesemua batv k4rang itu meIalui pembed4han dan dia dibenarkan keIuar dari h0spital. D0ktor menging4tkan g0longan ibu bapa di luar sana ag4r tidak memberi anak seb4rang supIimen tamb4han kepada b4yi mereka di bawah usia enam buIan dan hanya susu ibu sahaja yang terbaik untuk si kecil..

Sumber: Guang Ming,

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*