[HARI INI]”KES COV1D CECAH 7 RIBU KES”, TERUS NETIZEN RAMAI RAMAI KOMEN MAHU BUAT INI

Ada yang sudah menemp4h kulh raya, baju raya dan tidak kvrang juga yang svdah merncang jadval cvti untuk sambvtan Hari Raya Aidilfitri pada tahun ini.

Itu antara perk0ngsian oleh seseteng4h penggvna med!al s0sial tentang perncangan mereka untuk sambvtan hari raya pada tahun ini.

Bagaimanapun ‘imp!an’ itu sem4kin kabvr selepas kes harian C0vid-19 hari ini kembali mel0njak ke 4ngka 7,234 ke berbnding semalam yang mencattkan 5,720 k-es

Tinjavan K0smo! di med!a s0sial mend4pati rata-rata mereka meIahirkan kebimb4ngan susvlan l0njakan k-es itu dan tidak mahu sambvtan hari raya pada tahun ini disambvt secara aIam m4ya sekali lagi.

RAMAI MAHU ‘CANCEL’ TEMPAHAN KUIH RAYA

Gambar sekadar perhiasan:

Tidak kvrang juga yang mahu membataIkan temp4han kuih raya dan baju raya kerana b!mbang akan diken4kan Perlntah Kwalan Perger4kan (PKP) sekali lagi.

“Mvngkinlah tahun ini raya diperantavan lagi? mvsnah lmpian nak b4kar lem4ng sambiI ‘seIfie’ raya di kampung,”tvlis Asan Naim.

“Selamat hari raya pkpd 2022…kita raya ‘live’ je tahun ini,”k0men Hafizall MD Zuki Fizalro.

Turvt menlnggalkan k0men adalah seorang lagi penggvna dikenaIi seb4gai Siti Rokiah.

“Aku dah slap temp4h baju raya dan kulh raya, j4ngan t!ba-t!ba kata PKP lagi raya tahun ni. Aku ‘c4ncel’ (b4tal) temp4han kuih raya dan baju raya,”jelasnya.

Bagaimanapun, ada juga penggvna yang maslh berh4rap pada tahun ini mereka dapat ber4ya dengan keluarga terc!nta di kampung selepas dua kali ber4ya diper4ntauan.

“Saya yakln tidak akan ada PKP lagi, seb4b ker4jaan dah umvm sebelvm ini t!ada lagi PKP selvruh negara selepas ini,” tvlis Maisarah Halim.

Sen4da dengan Maisarah Halim adalah seorang lagi penggvna dikenaIi sebagai Mie Kad0k.

“Ti4da lagi PKP besar-besaran yang ada hanya PKPD bers4sar, jang4n bimb4ng semua d4pat baIik beraya di kampung tetapi S0P (prosedvr 0perasi standard) kenalah patvh,”naslhatnya.

Terdahulu K0smo! melap0rkan kes j4ngkitan C0vid-19 hari ini men!ngkat melep4si 7,000 dengan 7,234 k-es dilap0rkan menj4dikan jumlah kumuIatif sebany4k 2,895,014 k-es.

Sumber – K! ONLINE

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*