“terpaksa pakai cermin gelap kerana masalah kulit”, kata pemandu wanita

“Ni (cermln gel4p) kerana d0ktor cak4p saya ada mas4lah kul!t.” Itu al4san diberlkan seorang wanita ketika dit4han di sek4tan jalan raya di Jalan Syed Abdul Aziz, 10.20 malam tadi.

Kesal4han itu dikes4n dalam 0perasi Pengu4tkuasaan Sempena Tahun Baru Cina 2022 oleh Jab4tan Peng4ngkutan Jalan (JPJ) negeri.

Wanita berusia 40-an itu yang mem4ndu kereta mew4h tur0t mend4kwa, dia tidak tahu perlu mend4pat keben4ran terleblh dahulu serta mempvnyai sur4t d0ktor untuk menggvnakan cermln gel4p pada kender4an itu.

Susul4n itu, wanita terbab!t diber!kan n0tis 14 hari untuk hadlr ke pej4bat JPJ negeri bagi tind4kan lanj0t.

Sement4ra itu, Peng4rah JPJ negeri Muhammad Firdaus Shariff berkata, 0perasi memb4bitkan 40 angg0ta dan peg4wai dijal4nlan selama empat jam dan berakhlr pada 12 tengah malam.

Beliau berkata, 750 kender4an diperlksa dan 224 kesal4han dikes4n.

“Daripada jumlah kender4an diperlksa, seb4nyak 170 kender4an di4mbil tlndakan dengan 176 sam4n dikelu4rkan atas pelb4gai kes4lahan.

“Insur4ns dan lesen kender4an m0tor (LKM) tam4t temp0h adalah kesal4han terb4nyak direko0dkan dengan 114 kes4lahan man4kala tlada lesen mem_ndu dengan 47 kes4lahan serta cerm!n gel4p 45 kes4lahan,” katanya.

Sementara itu, Muhammad Firdaus berkata, sep4njang Tahun Baru Cina ini juga pih4knya tur0t membvat pengu4tkuasaan di dep0h bas ekspres, Teminal Melaka Sentral serta peny4maran angg0ta di dalam bas ekspres.

“JPJ bersama Agensi Anti Daadah Keb4ngsaan (AADK) juga tur0t memerlksa 126 pemandu bas dan hasi!l ujian sar!ngan air kenclng dijal4nkan tiada seb4rang k-es memb4bitkan dib4wah pengar0h daadah dikesan,” katanya..

Sumber : Harian Metro.

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*