“Kami Tnggu Di Syurga..” lsteri, 3 Anak Dijmput IIahi Diremp0h Pacuan 4 R0da.

BENTONG – Emp4t sekelu4rga yang terd!ri daripada ibu dan tiga anak m4ut selepas kender4an pelb4gai gvna (MPV) din4iki mereka dirempvh sebvah pacvan emp4t r0da (4WD) yang diperc4yai mel4nggar l4mpu lsy4rat mer5h di simp4ng l4mpu lsy4rat susvr ke Lebvh Raya Centr4l Spine Road (CSR) berh4mpiran Kampung Lebu di sini hari ini.

Difah4mkan m4ngsa yang m4ut dalam kej4dian kira-kira jam 2.30 petang itu adalah seorang wanita dew4sa, dua kanak-kanak perempuan dan seorang kanak-kanak lelaki.

Ketua PoIis Daerah Superintendan Zaiham Mohd. Kahar berkata, kesemva m4ngsa yang men4iki MPV jenis T0yota Velfire terseb0t dalam perjal4nan dari Kelantan ke Kuala Lumpur bagi mengh4diri majlis kendvri k4hwin.

“Berd4sarkan keter4ngan daripada s4ksi kender4an pacvan empat r0da jenis Nissan Navara berken4an telah mel4nggar l4mpu lsy4rat mer4h sebelum mel4nggar MPV berkenaan.

“Si4satan awal pih4k poIis mengesy4ki pem4ndu pacvan empat r0da itu juga berada di bawah pengar0h d4dah dan si4satan m4sih gi4t dilakvkan,” katanya di sini hari ini.

Tamb4hnya pem4ndu MPV dan pacvan empat r0da berken4an h4nya meng4lami keceder4an ring4n.

Sement4ra itu Peg4wai Perhub0ngan Aw4m Jab4tan B0mba dan Penyel4mat Malaysia (JBPM) Pahang, Zulfadli Zakaria berkata, b0mba yang bergeg4s ke temp4t kej4dian mend4pati terd4pat enam m4ngsa terl!bat dalam kejad!an itu.

“Empat m4ngsa yang m4ut terd!ri daripada satu perempuan dew4sa, dua kanak-kanak perempuan dan satu kanak-kanak lelaki man4kala dua lelaki dew4sa meng4lami keceder4an.

“Pasvkan b0mba mem4stikan ti4da lagi m4ngsa dalam kender4an selepas kesemua m4ngsa telah dikelvarkan oleh orang aw4m,” ujarnya.

Salam t4kziah, sem0ga keluarganya kvat dan tab4h. Al fatihah.

Sumber: K! ONLINE

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*