“Air mata mengalir setiap kali sentuh anak” Bayi Meragam Terus Senyap Lepas Letak Sebelah Ibu Yg Masih K0ma

Bagi mereka yang mengikvti kisah m4ngsa keganas4n rumah t4ngga Jahidah Nordin, pasti mengetahui bahawa wanita itu sudah melah!rkan b4yi sulvngnya secara pembed4han bulan lalu.

Terbaharu, adik mangs4 Fauziah Nordin yang aktif mengemas kini perkemb4ngan anak beranak tersebvt melalui med!a sos!al sekali lagi menjadi perh4tian warganet di apl!kasi TikT0k.

Fauziah memuat naik satu v!deo memap4rkan b4yi lelaki itu, J Eshan Nufail dikatakan mer4gam namun hil4ng tang!san selepas diletakkan di sisi ibu yang masih terl4ntar k0ma di atas katil.

Kena Bel4sah Dengan Suami

Menurvt Fauziah, b4yi mesra dipanggil Nufail itu terus lena apabila berada di sebelah ibunya yang sudah tidak sed4rkan diri sejak tahun lalu ak!bat keceder4an p4rah selepas disy4ki dibelas4h oleh suami.

“Nufail mer4gam tadi. Bila let4k tepi ibu, lena dia tidvr. Rindu ibu rupanya. Nufail nak pelvk ibu ye, ibu tak boleh lagi.

“Mummy (gel4ran Fauziah) yang akan pelvk Nufail selalu, pengg4nti ibu. Walaupun mummy bukan ibu k4ndung,” tulisnya dalam v!deo berdurasi hampir seminit itu.

Selain v!deo berkenaan, terdapat beberapa lagi p0sting mengvndang rasa seb4k warganet yang bersimp4ti dengan pender!taan dihadapi m4ngsa berusia 43 tahun itu.

Tamb4hnya, Junaidah sekarang masih terl4ntar, separvh k0ma dan seakan tahu bila dilet4kkan anaknya sebelahnya.

“kak sekarang separuh k0ma, masih terl4ntar,hanya mampu kelvar air mata sesekali, bila let4k Nufail kat tepi, mata dia redvp sgt.. terima kasih d0akn”.

Terdahulu, m4ngsa yang ketika kejad!an sedang h4mil empat minggu dilap0rkan ceder4 di kepala dan tengk0raknya terp4ksa dibuang ak!bat pend4rahan, manakala rah4ng, tul4ng belakang serta rvsuk pula ret4k.

Difah4mkan, svspek Rosmaini Abd Raof yang melakvkan perbvatan kej4m itu di sebuah pangsapuri di Kampung Aman, Larkin pada 4 Mei lalu sudah did4kwa di Mahkam4h Sesyen di Johor Bahru, 17 Jun lalu.

Air mata meng4lir setiap kali sentvh anak.

Seremban: “Walaupun tang4nnya mengera4s, kami cvba bawa tangannya menyentvh b4yi itu dan setiap kali melakvkannya p4sti air matanya akan mengal!r,” kata adik kepada Jahidah Nordin, wanita yang k0ma selepas dipukvl suaminya dalam kej4dian pada Mei tahun lalu.

Fauziah Nordin, 40, berkata kead4an Jahidah, 43, masih tidak boleh berger4k dan hanya terl4ntar di k4til sert4 masih belvm mel!hat anaknya, Eshan Nufail yang dilah!rkan pada 30 November lalu.

“Kakak masih tidak boleh berger4k dan bercakap dan hanya terl4ntar di kat!l, malah dia juga tidak dapat memberikan maklvm balas apabila ditanya atau sebagainya.

“Namun terdapat tanda dia memahami percak4pan atau pert4nyaan kami berd4sarkan bahasa tvbuh apabila dia ker4p mengal!rkan air mata.

“Walaupun tangannya menger4s, kami cuba bawa tangannya menyentvh b4yi itu dan setiap kali melakvkannya p4sti air matanya akan mengal!r,” katanya di sini, hari ini.

Jahidah melah!rkan anaknya di H0spital Tuanku Ja`afar (HTJ) Seremban di sini, pada 30 November lalu melalui pembed4han.

Fauziah berkata, Eshan berada dalam kead4an s!hat dengan diberikan susu f0rmula, malah ber4t bad4nnya juga bert4mbah.

“Mel!hat keadaan kakak, memang rasa seb4k kerana kead4an ini sudah berlarvtan lebih enam bulan, namun saya dan ahli keluarga lain akan tervs menjag4nya sehingga dia pul!h.

“Jahidah meng4lami mas4lah di tek4k yang mvngkin menyeb4bkan dia suk4r mengelvarkan su4ra namun kead4an itu dalam pemant4uan pihak kesih4tan,” katanya.

Menurvtnya, sehingga kini g4ji Jahidah tidak dapat dikelvarkan daripada b4nk kerana dipercayai berk4itan dengan mas4lah di b4nk dan urvsan mahk4mah.

“Buat masa ini kami terp4ksa bergant0ng kepada bantvan daripada Jab4tan Keb4jikan Masyar4kat (JKM),” katanya.

Orang ramai yang ing!n memb4ntu boleh menyalvrkannya menervsi ak4un CIMB B4nk Fauziah.

JAHIDAH bersama an4knya masih dalam kead4an terl4ntar di kat?l. FOTO Ihsan Fauziah Nordin.

Har!an Metr0 pada Mei lalu melap0rkan penj4wat aw4m berusia 43 tahun yang bertvgas di sebuah jab4tan ker4jaan di Johor dilap0rkan dikej4rkan ke H0spital Sultanah Aminah (HSA), Johor Bharu, Johor selepas diperc4yai diceder4kan suaminya pada 4 Mei lalu.

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*