Pemandu grab terjumpa duit RM23,580 milik pelanggan, diberi ganjaran RM14.75 diatas sikap amanah dan bertanggungjawab

Penafian : Gambar yang digunakan hanya sekadar hiasan semata-mata

Pada masa sekarang ini, perkh!dmatan pengangk0tan menggunakan apl!kasi seperti Gr4b semakin p0pular dan digemari ramai orang untuk bergerak dari satu tempat ke tempat Iain. Baru-baru ini tuIar mengenai kisah seorang pemandu 0jek 0nline di Indonesia.

Kisah ini diceritakan oleh seorang pemandu 0jek 0nline yang dikenali sebagai Tama itu mendapat seorang pel4nggan wanita yang kel!hatan terges4-ges4 mengej4r masa.

Sebelum berger4k, pen0mpang wanita itu meminta untuk meIet4kkan satu barang di dalam bag4si motosikalnya. Tama bagaimanapun tidak bertanyakan apa barang tersebut kerana diras4kannya tidak s0pan.

Penump4ng wanita itu berdiam diri sepanjang perjaIanan hingga sampai ke sebuah h0spitaI di Bandar Lampung. Dia kemudian memberikan duit dan helmet dan terus segera bered4r masuk ke h0spitaI berkenaan.

Tidak lama kemudian dia bered4r dan menunggu pesanan masuk di tempat berh4mpiran. Selepas h4mpir 30 minit kemudian, dia pun mem4sukkan helmet yang dipakai penumpang wanita tadi ke daIam b4gasi motosikalnya.

Alangkah terkej0tnya Tama apabila melihat barang pen0mpang wanita tadi tertinggaI dalam bagasinya dan apabila dibuka isinya berisi duit berjumlah 80 juta rup!ah atau lebih kurang RM23,580!

Tama mengaku mengg!gil selur0h badan apabila melihat duik sebanyak itu yang ditingg4lkan oleh penumpangnya. Tama kemudian segera kembali ke rumah s4kit untuk mencari wanita yang ditumpangnya tadi tetapi ianya bukan mudah.

Ini kerana pen0mpang wanita itu membuat pesanan menggunakan ak4un orang lain dan Iagi ter0k tiada nombor telefon yang dipap4rkan dalam pesanan.

Walaubagaimanapun, berbek4lkan ing4tan baju yang dip4kai wanita tersebut, akhirnya Tama berjaya menemuinya selepas mencari hampir dua jam.

Wanita itu kemudian berterima kasih kepada Tama dan member!kannya Rp 500 ribu (RM147) sebagai g4njaran, namun Tama hanya mengamb!I Rp50 ribu (RM14.75) sahaja sahaja sebagai g4nti ‘order’ yang boleh diperoleh!nya dalam masa dua jam

Kredit : – Padumedia.com

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*