“SHARETWEET Saintis”Jumpa Planet Yang Menghampiri Hari Ki4mat

Saintis Jumpa Planet Yang Menghampiri Hari Ki4mat

Hukuvm orbit bukan satu kelainan zaman ini. Setiap pl4net mempunyai paksinya, seperti Bumi yang setia mengelilingi Mat4hari. Malah sang suria pun ada paksi tersendiri, yakni mengelilingi Pusat Galaksi.Setiap saat, Matahari bergerak dengan kelajvan 220 kil0meter. Dan Mat4hari mengambil masa selama 225 juta tahun untuk melengk4pkan satu pusingan.

Jujur cakap, usia Mat4hari membuatkan semuanya muda. Setiap 365 hari, Bumi melengk4pkan satu tahun suria. Setiap 225 juta tahun, Mat4hari melengk4pkan satu tahun gal4ktik.

Kedudukan Mat4hari yang mengelilingi black hole.

Jadi ik0t kiraan ini, Mat4hari baru berusia 20.44 tahun gal4ktik. Masih anak muda. Ia dij4ngka akan m4ti ketika berusia 50 tahun gal4ktik. Banyak benda akan berlaku sebelum Mat4hari m4ti… terutamanya pada huk0m orbit yang diceritakan tadi. Orbit menjadi fakt0r penentu dalam bab kehidvpan planet.

Kedudukan Bumi elok di sweet spot yang tidak terlalu jauh atau terlalu dekat.

Tetapi satu hari, kedudukan Bumi akan hilang kesesuaiannya… kerana fitra4h bint4ng adalah mengemb4ng. Berm4kna Matahari sekarang sedang mengemb4ng. Mat4hari kini masih lagi dalam keadaan d4ra sunti yang elok untuk menamp0ng kehidupan.

Namun dalam masa 22 tahun gal4ktik (lima bili0n tahun suria), Mat4hari akan memulakan pr0ses pemb4karan helium. Sa!znya akan mengemb4ng sampai jadi sebutir gerg4si mer4h (red giant) macam Aldebaran misalnya (Scudder, 2015).

Proses “penuaan” bintang.

Utarid akan dibah4m dulu, sebelum Zuhrah pula menj4di makanan. Saintis h4mpir pasti yang Bumi juga akan ditel4n sekali (Tillman, 2018). Semua kehid0pan ketika ini sudah pupvs. Air laut akan mend!dih kerana terlalu pan4s. Cuaca menjadi mir!p ner4ka. Bakter!a pun takkan mampu hid0p. Itulah nas!b al4m ini nanti.

Meng4mbil Contoh Daripada Sistem Lain

Sitvasi sebegini mengg4mbarkan ki4mat. Jujvrnya, orang ramai tidak perlu kisah pun. Kerana masa itu, jas4d semua orang zaman sekarang sudah seb4ti dengan tanah. Tetapi ilmu angk4sa tidak wajar dih4dkan pada k0nsep masa. Pengetahuan adalah penting, kerana gamb4ran ini sed4ng berlaku di sistem sur!a lain.

Nun jauh dari Bumi, ada tiga pl4net – TOI2337b, TOI4329b dan TOI2669b – sekarang sedang mengh4dapi malapet4ka ini.

Ketiga-tiga pl4net ini adalah exoplanet, yakni pl4net-pl4net di luar lingk4ran pengar0h Mat4hari. Sehingga tahun 2017, sa!ntis sudah jumpa 3,667 eksoplanet di dalam 2,747 sistem berpl4net.

Gambaran sebuah eksoplanet yang katanya mengandungi air lagi banyak berbanding Bumi.

Teknologi pencerapan (observation) sekarang sangat terhad. Walaupun berteknologi tinggi, angkasa terlalu besar. Jadi saintis tidak tahu keadaan tiga eksoplanet ini sebelum mal4petaka bermula. Ikut keadaan sekarang, eksopl4net-eksopl4net ini bers!fat g4s giant seperti Musytari. Orb!t mereka keliling bint4ng sistem pun kecil sahaja, berbeza untuk diband!ngkan dengan Utarid.

Dan sekarang bintang ini pula sekarang sedang mengembang. Maknanya, tidak lama lagi – ketiga-tiga planet ini akan hilang buat selamanya, menjadi makanan bint4ng (Saunders, et al., 2022). Saintis berpendapat ini adalah perkara biasa. Cuma mereka terkej0t teng0k betapa cepatnya pl4net-pl4net ini dimakan. Mereka menj4ngka dalam masa sejuvta tahun sahaja. Bunyi macam singkat… tetapi kalau ikut kalendar gal4ktik, dalam masa 1.6 hari gala4ktik sahaja. Singkat, bukan?

Tiada Apa Yang Kekal

Angkasa adalah alam yang mana sa!ntis cakap huk0m-huk0m fiz!knya sangat rel4tif. Masa itu sendiri seolah-olah tidak meng4lir seperti sungai di alam angk4sa. Cara terbaik untuk mer4mal nasib Sistem Sur!a adalah dengan cara teng0k sistem lain. Kerana peristiwa-peristiwa yang akan berlaku… sebenarnya “sudah berlaku dalam keadaan belum berlaku”. Jangan baca secara literal. Faham secara fals4fah. Atau dengan kata mudah, ilmu Allah itu luas.

Sumber: thepatriots.asia

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*