“Mama Sayang Adik..”Anak 4 Tahun Ditemukan Iemas Slepas HiIang Sjak 3 Hari Lalu.

Beluran: M4yat kanak-kanak Ielaki yang diIap0rkan h!Iang sej4k tiga hari lalu akh?rnya ditemvi dalam ke4daan ter4pung di sungai Iadang Man Coon, pada Isnin.

M4yat Mohd Ridwan Suprianto Mohd Aidil, 4, ditemvkan jam 9.50 pagi oleh angg0ta Jab4tan B0mba dan Penyel4mat Malaysia (JBPM).

Ketua B4Iai B0mba dan Penyel4mat (BBP) Beluran, Rastam Keladi berkata, m4yat ditemvkan satu kil0meter dari l0kasi m4ngsa dilap0rkan Iem4s.

“M4yat diser4hkan kepada p0Iis dan dibawa ke bil!k m4yat H0spital Beluran untuk tind4kan l4njut.

“Susul4n penemu4n itu, 0perasi menc4ri dan menyeI4mat ($AR) ditam4tkan sepen0hnya pada jam 10.30 pagi,” katanya dalam keny4taan, hari ini.

Terd4huIu, kanak-kanak lelaki diIap0rkan Iem4s ketika m4ndi di sungai berken4an kelmarin.

Kanak-kanak terb4bit h4nya dised4ri hiI4ng selepas selip4rnya ditemvi di sung4i berkenaan.

Susul4n itu, $AR diakt!fkan term4suk menggun4kan khidm4t P4sukan Penyel4mat Di Air (PPDA) dan Unit Anjlng Penge san (K9) JBPM Sabah.

Sal4m tkzi4h buat keluarga adik Ridwan. Sem0ga tab4h atas kehiI4ngan anak tersayang. Al fatihah wildan sy0rga..

Sumber: hm

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*