Dah Terbalik, Pengasuh Pula Nak Saman Ibu Bayi Sbb ViraIkan Dia Lempang Bayinya

Seorang b4yi malang berumor 8 bulan dit4mpar di bah4gian pipi sehingga men!nggalkan kes4n oleh peng4suhnya.

Dia diperc4yai dit4mpar kerana sering munt4h ketika ber4da di bwah jag4annya.

Gambar sekadar hiasan.

Seornag penggun4 Faceb00k. Nurul Fatin Nabilah telah berk0ngsikan sebu4h hant4ran tent4ang b4yi rak4an kar!bnya.

T4mbah Fatin lagi, lap0ran polis tel4hpun dibuat dan peng4suh tersebvt member!kan al4san yang dia m4sih belum m4kan ubat tek4nan darah tinggi.

Ia telah menyeb4bkan dia menj4di b4ran dan men4mpar b4yi tersebvt.

Selepas lap0ran dibuat, Fatin memu4tnaik satu lagi hant4ran mend4kwa pengas0h tersebvt menyur0h ibu kepada b4yi yang dit4mpar itu untuk men4rik semula lap0rannya.

Atas al4san anak dit4mpar itu perk4ra bi4sa yang tidak perlu dibesar-besarkan.

Ujar Fatin lagi, pengas0h tersebvt telah meng4ncam untuk mend4kwa mereka di mahk4mah.

Ia ker4na telah mencem4rkan namanya dan kini ibu kepada b4yi terseb0t sed4ng menc4ri seorang peguam untuk mewakilinya.

Sumber: Nurul Fatin Nabilah

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*