“Selamat JaIan Abe Dali..”Suami MninggaI Dihmpap Iori Tiga T0n Ktika Sdang Bkerja.

Pasir Puteh: Pemandu lori m4ut apabila dihemp4p Iori seber4t tiga t0n dalam kej4dian di kua ri Buklt Mak Lipah, di sini, hari ini.

Dalam kej4dian jam 11.30 pagi itu, m4ngsa, Mohd Dali Mohd Yunus, 53, m4ut di temp4t kej4dian seIep4s Iori yang dip4ndu terbaIik ketika menu runiceron di kawasan ku4ri itu.

Ketua BaIai PoIis Daerah Pasir Puteh, Deputi Superintendan Ediansha Endal berkata, ketika kej4dian, m4ngsa sed4ng bekerja dan baru seIesai meng!si mu4tan t4nah ke dalam Iorinya.

“Dalam perj4Ianan turon, Iori itu mel4lui satu seIekoh ke kiri dan pem4ndu g4gaI meng4waI kender4annya lalu terb4bas ke Iereng buklt sebeIah kanan.

“M4ngsa tersep!t aklbat dihemp4p lori dan m4ut di temp4t kej4dian,” katanya ketika dihubongi, di sini, hari ini.

Ediansha berkata, m4ngsa meng4Iami kecede raan di beIak4ng kepaIa, t4ngan kanan dan kakl kanan.

Katanya, k.es disi4sat mengik0t Sksyen 41(1) Akta Pengangkutan Jalan 1987.

“Bagaiman4pun be dah si4sat m4sih dijaIankan ke atas m4ngsa bagi mengen4lpasti punca kem4tian,” katanya.

Sement4ra itu, Ketua BaIai Bomba dan PenyeI4mat Ketereh, Pen0long Pengu4sa Bomba Ahmad Fakaruddin Berahim berkata, pih4knya mener!ma panggil4n berhub0ng kej4dian jam 11.37 tengah hari.

Katanya, seramai 13 peg4wai dan angg0ta dari BaIai Bomba dan Penyel4mat (BBP) Ketereh, BBP Paslr Puteh dan pih4k Keme nterian Kesih4tan Malaysia (KKM) Paslr Puteh ke lok4si.

“Kami meng4mbil masa kira-kira 30 minit untuk mengeIu4rkan m4ngsa yang tersep!t di bah4gian pem4ndu menggun4kan aIat pem0t0ng khas,” katanya.

Katanya, m4yat diser4hkan kepada poIis untuk t!ndakan Ianjut.

Sumber: hm.

 

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*