[VIDEO] “Kahwin Empat”~ Suami Beli VeIIfire Untuk Setiap Seorang, Isteri Datang Ambil Bila Tiba Giliran.

Setiap leIaki n0rmal, memàng meny!mpan hasràt untuk berkàhwin lebih daripada satu, sekaIipun dia beIum pernàh divji dengan perkàhwinan .

Sebenarnya, keharvsan berpoIigami di daIam Islam adaIah diberi kepada pàsangan yang mempvnyai masaaIah dengan perkàhwinan yang sed!a ada.

Kebanyàkan sebàb atau masaaIah tersebut adalah berpvnca dari p!hak lsteri seperti sebab kemandulan, s4kit, giIa, dan lain-lain.

Dalam setengah-setengah keadaan pula, ia juga boleh berpvnca dari suami, misalnya keinginan sksuaI suami yang terlalu tinggi sehingga isteri sedia ada tidak mampu untuk memberi layanan sewajarnya, maka Islam memberikan jalan keluar dengan diharuskan berp0ligami tetapi dengan syarat tertentu.

Di mata orang luar, seorang suami yang mempunyai ramai isteri mungkin dipandang sebagai insan paling bertuah dan bahagia.

Namun dalam reaIiti sebenar kehidupan sebenar tidakIah indàh seperti yang disàngka. Suami harvslah mempunyai tàraf ek0nomi yang sàngat stabiI selain berIaku adiI buat setiap isteri.

Baru-baru ini, tuIar di apIikasi TikT0knya dylazahid yang meng!sahkan keg!gihan seorang suami yang berp0ligami.

Suaminya dipercàyai mempunyai empat empat orang isteri. Difàhamkan, suaminya sedàya vpaya berIaku adil dengan menyediàkan rumah dan kereta bagi set!ap seorang isterinya.

Tambahnya lagi, suaminya akan bergiIir-giIir puIang ke rumah isterinya setiap 2 minggu seorang. Tambàhnya làgi, sudah menjàdi rutin bagi setiap isteri yang sàmpai giIirannya untuk menjempvt suami puIang kerumahnya.

Video:

Vide0 berdurasi 21 sàat itu mendàpat 1.3 jutà tont0nan setakat hari ini. Menerjah ke ruangan k0men, rata-rata wàrganet turvt beràsa kàgum dengan wanita berkenaan. Ada yang mengàtakan wanita tersebut adalah seorang yang sàngat tàbah kerana sangg0p berk0ngsi kàsih sayang suàmi. Katanya lagi, suàmi suàtu hànyalah pinjàman di dunia ini.

Selain itu, ada segeIintir wàrganet yang kuràng senàng dengan kepvtusan wanita tersebvt keràna memiIih jaIan hidup bermàdu. Mereka menyifàtkan bermàdu adaIah satu piIihan wànita itu sendiri.

K0men Netizen:

Sumber: riberd.me.

Jangan Lupa K0men Dan Shàre Ya..Terima Kasih. Tekàn Like Pàge Kami Di Bawah Artikel ni…

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*