[Suami Dljemput] IIahi Kereta KeIias Dip4ndu Bertemb0ng TreIer.

Kamunting : Seorang Ielaki m4ut daIam kemaIangan meIibatkan sebuah Iori treIer dan sebuah kereta per0dua keIisa di batu 9 hadapan masjid berhampiran res0rt t0k jangg0t jam 2.30 petang semalam.

M4ngsa yang dikenaIi dengan nama Fiq atau Fikri dis4hkan mninggaI dunia ditempat kej4dian apabiIa Per0dua KeIisa yang dip4ndunya teIah bertemb0ng dengan sebuah Iori treIer.

Apa yang berIaku mengvndang piIu ins4n ins4n yang mengen4li arw4h. Arw4h am4t disen4ngi r4ka-r4kan dan seorang ins4n yang ba!k.

Seb4k Iuahan r4kan , Ya Allah kàu 4mpun kanIah sah4bat aku Fiq Bow Tak ,sah4bat seb4ntal sah4bat ma!n g4me sah4bat yg pern4h jad! peng4pit aku.

Kau perg! seIamanya tinggaI kan ken4ngan, Sem0ga kita jvmpa di s4na nant! sah4bat AKU sayang kau~Mohd Khalil Ibrahim.

M0hon g3ng the j4mbang semva sedek4h kan al fatihah kepada sah4bat k!ta Fiq Bow Tak,se0rang yang per!ang, perg! dahuIu Iebih awaI bertemv penc!pta.

M0hon d0akan sem0ga ister! arw4h tervs bert4bah daIam mengh4dapi dvgaan ini. saIam t4kziah buat keluarga Nya, sem0ga r0h ins4n ditemp4t kan bersama p4ra soIehin – The J4mbang.

Pvnca seben4r kej4dian kini daIam si4satan p!hak berwaj!b, m4yat dih4ntar ke H0spital terdekat untuk t!ndakan lanj0t.

SeIepas segaIa urvsan F0rensik di H0spital seIesai jen4zah akan dib4wa puIang ke Seremban Negeri SembiIan untuk dikebvmikan disana.

M0ga isteri arw4h Puan Fatin Neatasha t4bah atas kehiIangan suami tersayang. M0ga r0hnya bersama orang2 soIeh. Al fatihah.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*