[Video] “PELlK Air Keluar Deras” Dari Pokok Yang Ditebang Seperti Air Terjun

Kebiasaannya air keluar daripada pvnca mata air dan mengaIir terus ke sungai. Tetapi, pern4hkan anda Iihat sendiri air keluar daripada seb4tang pokok? Baru-baru ini, tular sebuah video yang dik0ngsikan daripada ak4un TikT0k michaeladams1310 yang memap4rkan air mencvrah keluar daripada tengah pokok.

Vide0 tersebut menjadi tular dan mendapat perh4tian wrganet apabila mendapat t0ntonan sebanyak 20.1 juta. Berd4sarkan lap0ran daripada Newsweek, vide0 tersebut dir4kam oleh Michael Adams, yang mengg4mbarkan dirinya sebagai “Pem4njat Pokok Kedi4man” menunjvkkan pokok yang ditebang itu mencur4hkan air pada bahagian tengah selepas diteb4ng.

Dalam vide0 tersebut, Adams berkata pokok itu telah mengelvarkan air sekurang-kurangnya seminit sebelum dia memulakan rak4man. Menurut vide0 yang dik0ngsikan, kelih4tan sembvran air berwarna c0klat keluar dari bah4gian yang telah ditebang. Salah seorang daripadanya dilihat sedang membersihkan serpih4n dari lubang itu dengan kayu. Namun, semakin banyak air yang meng4lir keluar daripadanya.

Kata Adams, ini adalah kali pertama dia meIihat pokok mencvrahkan air daripadanya. Dalam vide0 berikutnya, dia menunjvkkan bahagian tengah pokok itu selepas diteb4ng dengan teIaga air di ak4rnya. Sementara rakannya menggerg4ji bat4ng pokok tersebut, dia telah menyentvh air itu.

JeIasnya dalam p0sting berikut, terdapat r0ngga di bah4gian atas menyeb4bkan pokok itu perlahan-lahan merepvt dari dalam ke bahagian Iuar. Ia telah menyeb4bkan pokok tersebut ber!si air dari masa ke masa. Pokok tersebut dikatakan banyak ditemui di seIuruh Amerika Utara dan mervpakan pokok d4un lvruh yang boleh membes4r sehingga 70 k4ki tinggi. KeIebaran bat4ngnya pula boleh mencec4h sekitar empat kaki. Walaupun pokok memperoleh nutr!si daripada air, tetapi kej4dian ini merupakan satu yang lu4r biasa.

Sumber : TikTok michaeladams1310

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*