“Kcupan Terakhir Buatmu Syg..” Anak 2 Tahun Mninggal Dipt0k UIar Di Depan Rumah.

Kuala Nerang : Adik Afeef Fayyad Bin Muhammad Yusof atau lebih mesra dengan panggilan adik Fayyad dikatakan dipat0k seek0r uIar ketika bermain berseorangan di Iuar rumah.

Kejadian maIang yang menlmpa adik Fayyad itu berlaku pada hari ahad yang lalu sekit4r jam 5.00 petang ketika sed4ng bermain dihadapan rumah.

Ibu adik Fayyad Puan wani ketika itu yang sed4ng menidvrkan anak b0ngsunya itu terdeng4r jerltan dari adik Fayyad.

SeIepas itu si ibu terus bergeg4s keluar dari dalam rumah untuk mel!hat apa yang terj4di terh4dap adik Fayyad.

Adik Fayyad yang merupakan anak ke 3 dalam keluarga ini kemud!annya dilihat terbar!ng ditanah sambil menger4ng kesak!tan.

Si ibu mend4pati kak! kanan anaknya itu terd4pat kes4n seperti pat0kan uIar, Adik Fayyad telah dibawa ke H0spital Kuala Nerang bertvjuan untuk menyel4matkan ny4wanya.

Tetapi adik Fayyad terp4ksa bawa ke H0spital Sultanah Bahiyah pada malam kejad!an kerana kead4annya semak!n kr!tikaI.

MaI4ngnya adik Fayyad t!dak dapat disel4matkan dan dis4hkan mn!nggaI dunia pada jam 8 pagi bertarikh 31 januari 2022.

Jenaz4h adik Afeef Fayyad Bin Muhammad Yusof telah sel4mat disem4dikan dengan b4ntuan pih4k kariah.

Disem4dikan ditanah perkvburan lslam Kampung Sireh Jalan Naka Kuala Nerang Kedah.

Rakan rakan saya yang ada diutara sudah menjal4nkan am4nah terhad4p adik Fayyad.

Mereka memb4ntu sej4k dari mula jen4zah adik Fayyad diterima hinggalah seIesai pr0ses pengebvmian.

Rakan rakan UKVJ Kedah dan rakan gab0ngan VJWT mema!n per4nan pent!ng terh4dap pengvrusan adik Fayyad.

Terima kasih memud4hkan urvsan adik Fayyad dan keluarganya, J4sa dan peng0rbanan kal!an p4sti tidak akan diIup4kan oleh ibu bapanya.

Salam t4kziah buat keluarga arw4h adik Fayyad. Sem0ga t4bah atas kehil4ngan anak tersayang. Al fatihah.

Sumber: Mr Wan Cai Official.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*