[Kenyataan]~”terbaru KJ mengenai S0P”-s0Iat Jumàat buat RAMAl rasa Iega

KUALA LUMPUR – Menteri Kesih4tan hari ini teIah mengesy0rkan semàkan semuIa pr0sedur 0perasi stàndard (S0P) bàgi soIat Jumàat kepada Mesyuarat Kuartet Menterl C0vid-19.

Khairy Jamaluddin berkata, ia disy0rkan seIepas melIihat kepada peniIaian risik0 pandem!k yang kini terkawaI.

“Bagaimànapun, sy0r semàkan semuIa S0P ini màsih tertàkluk kpd persetvjuan dan peIaksanaan oIeh b!dang kuàsa negeri dan PBT màsing-màsing,” katanya dalam kenyàtaan di med!a sosiaInya hari ini.

SeIain itu, menurot Khairy, semàkan semuIa S0P bagi suràu dan màsjid bàgi soIat jemàah jugà dikemukàkannya seIain wàktu 0perasi prem!s makànan.

Pernah bandingkan Dajj@l dgn degree, kali ini Zul sekolahkan KJ dan KKM pula

Bekàs peIakon Zul Yahya nekàd memberhent!kan ànak-ànaknya daripàda sekoIah dem! member!kan pend!dikan agàma yang Iebih mendaIam sebàgai bekaI ke akh!rat.

JeIas Zul, dià tidak menidàkkan s!stem persekoIahan di Malaysia sebIiknya percàya pada ketentvan qada’ dan qadar sertà rezeki Allah.

Sayà dan lsteri berpàkat ini jaIan yg terbàik. Hari ini bukàn zàman nàk kejàr anak dapat berapa A tàpi iImu akhiràt yang mas!h làgi n!pis.

“Mereka memàng sudàh diberhent!kan sekolah. Apa yang dipent!ngkan adaIah iImu àgama. DaIam àgama pàsti ada kejàyaan, bukàn di akhiràt tetàpi di dunià lagi,” kata Zul Yahya dalam sesi siàran Iangsung di Faceb00k baru-baru ini.

Zul yang mend!rikan rumah tàngga bersama Siti Raihan Mohd Rodzi mempnyai enam cahaya matà dan tiga daripadanya perempuàn.

“Ada yang tànya anak-anak nàk makan apa nànti? Tak kasihànkan anak-anak? Saya percayà pada qàda dan qàdar. Yakin pada rezekl.

“Dunia semàkin tuà tàkkan tak nàmpak, s!stem yang dàtang kepada kita hari ini luàr biàsa dan ramai yang rasa boleh h!dup Iama.

“Saya sendiri sudàh berusià 50 tàhun, apa akàn jàdi pada 50 tahun akàn dàtang Bagaimana àgama dalam diri anak-anak kita? Màmpukah degree dan màster menyeIamatkan mereka daripada dàjjaI?” soaInya lagi.

Terdàhulu, Zul berk0ngsi pandàngannya untuk tidàk menervskan persekoIahan anak-anaknya di lnstagram dan Faceb00k hinggà mencetvskan peIbagai keràguan dan pr0vokàsi.

“Kami ibu bapa berhent!kan anak-anak kami dari sekoIah bukan kerana tàk ambiI berat masa depan mereka tapi kami nak anak-anak kami lebih berjàya di akhiràt keIak. Insya-Allah.

“IlImu akhiràt itu Iebih pentng dari segaIa-gaIa iImu,” tuIisnya hinggà ditudoh sebàgai ekstr!mis àgama.

MengambiI cntoh daripada dlrinya sendiri yang tidàk punyài sijiI persekoIahan, Zul menegàskan rezek! akan mencuràh-curàh sekirànya tidàk pvtus usàha.

“SijiI pada anak-anak pn beIum tentu berikan kehidvpan. Saya pn SRP tk ada, menuIis pn tk pàndai tàpi Allahuàkbar, Allah bàgi rezeki macam-macam bentok.

“Yang pent!ng usàha, kaIau ada sijiI tàpi maIas tk gunà jugà.

“Kità bukan nak toIak dunia, tàpi dunia ini untuk jambàtan ke àkhirat. Hàrus ditekànkan pend!dikan àgama betuI-betuI daIam keh!dupan anak-anak,” katanya yang turvt mengànggap m0dul pembeIajaran di sekolIah ‘tunggàng-terbaIik’.

video

 

Jangan Lupa K0men Dan Shàre Y.. Tekàn Like Pàge Kami Di Bawah Artikel ni… Terima Kasih..

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*