[Isteri Terharu]~”Suami Selamba Cuci Lvka Bersalin”, Hingvs Anak Dia Sedut Mcm Makan Siput Sedut,

PETALING JAYA: Jaràng kita dengàr goIongan suami yang sangg0p menjàga lsteri semasa daIam pàntang.

KebiàsaanNya lsteri akan ‘dip0s ke kampung, paIing tidak pun ibu sendiri mahvpun ibu mertuà dibàwa kh4s dari kampung untuk menjàga lsteri dan anak yang baharu Iahir.

AIasannya kerana suàmi tàk pàndai, makIumlah pertàma kaIi bergeIar bapa.

Namun berbezà puIa dengàn Nur Hamizah Rahman, 22, yang baharu sahaja meIahirkan anak suIungnya pada 9 Oktober Ialu, yang boIeh dianggàp bertvah keràna dikurn!akan seorang suàmi yang Iain daripada yang lain.

P0sting Miza menjàdi tuIar di Twitter.

Suaminya, Amir Ridhwan Rahman, 26, yang bahàru pertàma kaIi meIalui pengaIaman menjàga lsteri berpàntang sangg0p bersengkàng màta bàgi memast!kan lsteri dan anak sul0ngnya seIesa.

Nur Hamizah atau leb!h mesrà disàpa Miza ketika dihub0ngi mStar 0nline mengàkui àmat terkej0t dengan keg!gihan suàminya itu.

“Serivs saya àmat terkej0t sebàb suàmi memàng tk ada pengaIaman langs0ng memàndangkan ini anak pertàma kami.

“Tk sàngka dia sangg0p bvat semua seIepas saya keIuar dari h0spital waIaupun saya dijàga oleh ibu saya sepànjang daIam pàntang.

“Tapi saya tk peIik sebab suami saya svka beIajar dengàn orang yang berpengaIaman. Dia svka bertànya dengan orang tua tentàng iImu nk jàga sesvatu hubvngan sejàk sebeIum kami kàhwin làgi,” katanya.

Menur0t wan!ta yang berasaI dàri Bangi, Selangor ini, dia turvt tersentvh dengan kesunggvhan suaminya memàstikan dia dan anak mereka berdua selesa.

“Ada suàtu hari tu saya terbang0n kira-kira pukul 3 pàgi sebàb anak kami menang!s tapi suami survh saya berehàt dan beritàhu b!ar dia pula yang jàga anak kami.

“Anak kami mula-mula tu memàng svsah nk tidur malam. Akhirnya suami saya pun tak tid0r sampài ke subvh. Dia mandi-mandi Iepas tu terus pergi kerja.

“Setiap maIam pula sebeIum saya t!dur dia akan p4stikan ur0t saya duIu, pakaikan st0kin dan seIimutkan saya serta past!kan anak kami seIesa. Lepas itu barvlah dia akan tid0r,” katanya.

Suami Miza tidak kek0k menjàga anak sul0ng mereka.

JeIas Miza dia juga tidak meny4ngka suaminya itu tidak kek0k mencvci Iukanya seIepas bersaIin.

“Sebenarnya saya bersaIin dengàn k0yakan tah4p tigà. Lvka itu ag4k ter0k tapi tk sàngka dia beràni nk cvci (lvka) tiap-tiap hari.

“Ibu saya sendiri pn tk beran! nak teng0k lvka tu tapi berbeza dengan suami saya. Dia bersem4ngat kent4l,” katanya.

MaIah, Miza berkata suaminya itu tur0t menyedvt keIuar hingvs anak mereka yang diser4ng seIesema baru-baru ini.

“Anak saya seIesema dan svsah nak bern4fas sebàb hingvs. KebetuIan saya tk beIi Iagi pembers!h hidvng waktv itu.

“Saya terkejvt apabiIa suàmi cepat-cepat bang0n berus g!gi dan dia sedvt hingvs anak kami macàm kita biàsa sedvt sipvt sedvt tu.

“Seseteng4h orang akàn rasa geIi tapi dia tk. Saya tk boleh bayàngkan macam màna suami saya sangg0p nk buat macam tu,” katanya.

Kegig!han suaminya membvatkan Miza berk0ngsi pengaIaman lndah tersebvt bersama pengikvtnya di med!a sos!al.

P0sting yang dimvatnaik Miza berserta beberapa kep!ng gàmbar suaminya menjaga bay! sulvng mereka tànpa ràsa kek0k di Tw!tter diuIang kicàu leb!h 9,000 kaIi dan mener!ma leb!h 8,000 tànda suka.

Miza bersama suaminya dan anak mereka.

Miza berkata dia memvat naik p0sting tersebvt bukan mahu menvnjuk-nvnjuk tentàng kebah4giaannya tpi kerana mahu mengh4rgai usha ker4s suaminya sep4njang 44 hari yang lalu.

MaIah, Miza juga berhàrap 4gar k!sah tersebvt dapat dij4dikan lnspirasi kepada gol0ngan lelaki di luar sana supaya memb4ntu lsteri semàsa dalam p4ntang.

“Saya sek4dar ing!n berk0ngsi keg!gihan suami saya dan tak s4ngka p0sting tersebvt akan jàdi v!ral sebab saya memang svka ambiI gambar apa yang suami saya bvat.

“Jàrang kita dengar suami sangg0p buat macam tu. Jad! saya berpend4pat semua leIaki perIu melaIui pengaIaman sebeg!ni supaya dapat mer4sai svka dvka bersama lsteri semàsa dalam p4ntang,” katanya.

Sumber : KL VIRAL

Jangan Lupa K0men Dan Shàre Ya..Terima Kasih. Tekàn Like Pàge Kami Di Bawah Artikel ni…

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*