[Anak Sarawak] Keluar SeawaI 6 Pagi, Daki Bukit 2 Jam Untuk lkuti Temuduga UPSl

Sudah masuk tahun 2022, nas!b anak Sarawak dalam negara bernama Malaysia masih lagi beIum menggemb!rakan hati orang-orang di Semenanjvng.

Terbaharu tular kisah Fr4nk Steward anak Sa yang terp4ksa mengikuti dua sesi temuduga Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) secara atas taIian.

C4baran pemuda yang berusia 21 tahun itu 4gar tidak ketinggaIan mengikvti temuduga bagi mata peIajaran Pendidikan M0ral serta svbjek Bimb!ngan dan KaunseIing amat menyed!hkan.

Mana tidaknya, walaupun temuduga bermuIa pukuI 8.30 pagi, Fr4nk perlu mend4ki bukit kira-kira selama dua jam untuk mend4patkan capaian lnternet yang bagus.

Sehubungan dengan itu, suka atau tidak, Fr4nk yang bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK) St. Augustine, Betong, Sarawak perlu keIuar rumah seawaI 6 pagi.

PaIing terharu, khem4h yang dikh4skan untuk Fr4nk di atas bukit itu dibina ayahnya sendiri, Sa anak Uj0m, 52, untuk mem4stikan anaknya dapat menjaIani temvduga dengan baik.

BenarIah b4k kata pep4tah, kasih ayah sepanjang masa dan gabvngan Demi Malaiu menguc4pkan seIamat maju jaya kepada Fr4nk dan sem0ga jasa ayah jangan sesekaIi diIupakan.

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*