[Dipksa Puasa 5 Hari] “lbu D4kwa D0ktor Cu4i Sbabkan Anak 2 BuIan MninggaI Dunia”

Kota Bharu: P!hak H0spital Raja Perempuan Zainab II (HRPZ II) akan meng4dakan pertemuan hari ini dengan war!s keluarga yang mend4kwa berlaku kecu4ian ketika mendapatkan r4watan di h0spital itu sehingga menyebabkan kem4tian kepada bay! berusia dua bulan, Jumaat lalu.

Seb4k Iuahan ibunya ” Adik mama rindu adik bakpo adik tinggaI mama ya allah tak ku4t terlalu awal adik tinggaIkan mama.

Begitu sus4hnya mama jaga adik dalam k4ndungan mama, dalam keadaan mama sak!t kena bu4tan 0rg , Rata temp4t berubat , Dengan aIahan ter0k lagi sampai hari nak 0prate tu mama bawa pIastik lagi sebab aIahan ada lagi.

Lepas d0ktor tar!k adik dalam perut mama situ laaa baru hiIang aIahan mama segala kesakltan semua hiIang dengan keh4diran adik tapi bakpo sekej4m ni org buat dek4t adik.

M4afkan mama adik, tiap2 malam mama p4sang surah maryam , ayat qursi untuk jaga adik dalam k4ndungan mama , Tapi knp seter0k ni orang buat dek4t adik , ya allah raya tahun ni tnpa adik – ola ola

Pengarah HRPZ II Datuk Dr Selasawati Ghazali berkata, pih4knya sudah meng4dakan si4satan memb4bitkan p4kar perub4tan, d0ktor serta jurvrwat yang bertangg0ngjawab dalam mer4wat bay! berkenaan.

Bagaimanapun, bel!au berkata pih4knya tldak dapat mended4hkan hasiI si4satan yang diperoleh ketika ini dan hanya akan memakl0mkan perkara itu kepada w4ris m4ngsa ketika pertemuan yang diadakan nanti.

Sebaik sahaja lsu ini dib4ngkitkan sehingga tuIar di med!a s0sal kita mengar4hkan mereka yang terbab!t termasuk d0ktor p4kar, d0ktor, jurur4wat serta jawatanku4sa untuk meneIiti perkara ini.

Kita akan menjeIaskan secara rasi0nal mengen4i setiap t!ndakan yang diIakukan terhadap bay! berkenaan ketika mend4patkan r4watan di h0spital ini dan w4ris juga boleh bertanya segaIa pers0alan kepada pih4k h0spital ketika pertemvan itu diadakan,katanya ketika dihub0ngi Bernama, di sini hari ini.

TerdahuIu, tuIar satu vide0 menervsi Faceb00k miIik ‘Ola Ola’ yang mend4kwa bay!nya berusia dua bulan mningg4I dunia ak!bat kecu4ian d0ktor di HRPZ II ketika member!kan r4watan.

Menervsi vide0 yang mer4ih t0ntonan meIebihi 60,000 itu juga, beIiau mend4kwa anaknya dip4ksa berpu4sa seIama lima hari selain turut diber!kan susu yang sudah t4mat temp0h dan diberikan ub4t t!dur t4npa ke!zinannya. Al fatihah.

Sumber: Harian Metro.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*