[Tuduh4n MeIampau] Nlat Mahu Jat0hkan KredibiIiti Saya’ – Ebit JeIaskan Keadaan Sbenar.

TEN0M – Pend4kwah terkenal, Ebit Iew mend4kwa pertu duh4n yang dikenakan terhadapnya adalah tldak ber4sas dan meIampau selain bertvjuan mahu menjt0hkan kredibiIiti beliau.

D4kwanya lagi, pertu duh4n yang dihadapi di m4hkamah pada Jumaat adalah dirancang oleh kumpuIan tertentu sejak sekian Iama.

“Saya meIihat pertu duh4n ini satu pertu duh4n yang tldak ber4sas, meIampau dan memang tujvan utamanya saya nampak untuk menjt0hkan kredibiIiti saya dan supaya saya nampak saya dihlna, dirend4hkan dan supaya saya menghent!kan kerja-kerja memb4ntu.

“Saya percaya ia diIakukan oleh satu kumpulan yang mer4ncang bvkan satu dua hari untuk mengen4kan saya,” katanya ketika ditemui pemberita selepas h4dir di M4hkamah Iit4r, di sini, pada Jumaat.

Beliau memaklvmkan terkj0t apabila mengetahui akan berhadapan dengan pertvduhan di m4hkamah ketika sedang mel4kukan kerja amaI di negeri ini.

“Saya tahu beberapa hari lalu, saya pun terkj0t juga masih dalam sedang mel4kukan kerja am4l di Sabah 40 hari. Tiba-tiba saya dapat tahu terkj0t juga kerana bvkan peranc4ngan untuk ke m4hkamah, tldak ada.

“Tetapi saya tak rasa apa seb4b saya tahu saya tldak bersaIah dan saya yakin ini peranc4ngan ramai orang dari dulu lagi macam-macam g4ngguan terh4dap kerja amaI.

Beliau dalam pada itu memaklvmkan menyer4hkan semuanya kepada pegu am dan akan melalui pr0ses di m4hkamah sehingga seIesai.

SebeIum itu, Ebit did4kwa di M4hkamah Iit4r, Tenom atas 11 pertu duh4n berk4itan g4ngguan s3ksual.

Beliau bagaimanapun meng4ku tldak bersaIah terhad4p kesemua pertu duh4n terhadapnya.

Sumber: sinar

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*