[RINGANKANLAH MULUT] “UTK UC4PKN T̷4KZIAH PADA ORANG YANG DIL4NDA UJIAN WALAU TAK DIKENALI, G4NJARAN DI AKHIRAT KELAK ALLAH SWT PAKAIKAN KITA PAKAIAN KEMULIAAN…

Mus!bah kita tidak akan j4ngka bila akan datang. Namun, segala mus!bah itu adalah t4nda am4ran kepada kita untuk meninggaIkan kemvngkaran dan kembali bert4ubat kepada Allah SWT.

Saban hari, kita membaca k-es-k-es kemat!an dan pemerg!an orang di sekeliling kita. Sama ada ia meIibatkan diri kita, ipar duai kita, jiran tetangga mahupun sesama muslim. Masa yang sama, kita juga mungkin berat mulut untuk menguc4pkan salam takzi4h pada keluarga divji kesus4han atau kemat!an atas alasan, kita tidak mengenalinya atau tidak pernah bertemunya langsung. Kata orang tiada kena mengena pun.

Namun tahukah, walau kita tidak mengenali ahli keluarga yang dil4nda uj!an itu, rebutlah untuk ucapkan salam takz!ah buat mereka yang dil4nda musib4h ini. Ini kerana, hukvm menguc4pkan takz!ah adalah svnat yang dituntut.

Tahukah dengan hanya menguc4pkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un (“(Iaitu) orang-orang yang apabila mereka dit!mpa oleh suatu kesus4han, mereka berkata: Sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah jualah kami kembali) saat kita mendengar berita kemat!an atau ujian itu, Allah akan pakaikan kita pakaian kemvliaan di hari akh!rat keIak.

Ini berdasarkan satu hadis diriwayatkan Abu ‘Umarah r.a, bahawa Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud: “Tidak ada seorang mukmin yang menguc4pkan takz!ah kepada saudaranya disebabkan suatu mus!bah melainkan Allah SWT akan memakaikannya dengan pakaian kemuIiaan pada hari ki4mat keIak.”(Riwayat Ibn Majah – 1601)

Takzi4h dari sudut bahasa mervjuk kepada : “Memberikan keten4ngan kepada keluarga si mat! dan menggaIakkan mereka untuk bers4bar dengan j4minan pahala (terh4dap perbuatan itu) serta mendoakan jen4zah si mat! yang beragama Islam dan juga doa kepada mereka yang dit!mpa mus!bah.”

Masa yang sama juga, uc4pan t4kziah kepada individu yang kita kenal atau tidak kenal itu adalah dengan cara menyurvhnya supaya bersabar menghadapi uji4n kala itu. Seperti ucapan ‘semoga Allah memberikan g4njaran yang besar kepada kamu’ dan seumpamanya.” (Rujuk Hasyiyah Al-Sindi ‘ala Ibn Majah – 1/486)

sumber: Kashoorga via majalahilmu via kongsiinfo.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*