[Gadis 17 tahun] bangga beli kereta secara cash, hadiahkan kepada ibu

Belum lagi tamat persekoIahan, Nur Jannatul Zafirah Abdul Kadir, 17, sudah mampu menghadi!ahkan ibunya sebuah kereta yang dibeIi secara tunai.

Dia yang juga anak b0ngsu dari tujvh beradik itu berkata, had!ah ist!mewa buat ibunya, , Rusnani Che Ali, 59, itu adalah hasiI perni4gaan dalam taIian dengan menjuaI pr0duk minuman kes!hatan sej4k Perint4h KawaIan Perger4kan (PKP) tahun lalu.

Nur Jannatul berkata, had!ah itu adalah t4nda pengh4rgaan buat ibunya yang banyak berk0rban membes4rkannya dan adik-beradik beradik yang lain.

“Bapa meninggaI dunia pada 31 Januari 2010 dan selepas itu ibu meny4ra keluarga berstatvskan ibu tunggaI.

“Lant4ran itu, pada 31 Januari lalu saya buat kejvtan had!ahkan ibu kereta sebagai tanda pengh4rgaan membesarkan kami,” katanya ketika dihubvngi, hari ini.

Perk0ngsian kejvtan menghad!ahkan kereta buat ibunya itu turvt dimuat naik di apIikasi TikT0k miIiknya dan mend4pat perhat!an warganet.

Mencer!takan pengaIamannya berniaga sambiI beIajar, Nur Jannatul berkata, dia memnfaatkan sepenvhnya masa terIuang meningk4tkan juaIan memand4ngkan persekoIahan dibuat secara dalam taIian sebelum ini.

“Memang pen4t apatah lagi saya bakaI mendvduki SijiI PeIajaran Malaysia (SPM) Mac nanti.

“Saya perlu hadiri kelas dalam taIian, sebelah petang pula perlu urvskan pengh4ntaran pesanan peIanggan.

“Namun, saya percaya usaha itu pasti membuahkan hasiI dan Alhamdulillah, kini saya dapat membah4giakan ibu,” katanya yang kini berpend4patan lima angk4 sebulan.

Nur Jannatul yang berasaI dari Pasir Mas, Kelantan berkata, dia mem4sang lmpian untuk memiIiki syarik4t sendiri mengeIuarkan peIbagai pr0duk kegunaan harian.

Dalam masa sama, katanya, dia tidak mahu meng4baikan pembeIajarannya dan turvt bercita-cita menyambvng peng4jian hingga ke menara g4ding.

“Perni4gaan sekarang dan pembeIajaran bagi saya sama pentingnya kerana mahu jadi seorang wanita yang beauty with brain (cant!k dan b!jak) bukannya hanya p4ndai cari duit saja.

“ApabiIa kisah saya (kejayaan perniagaan) tuIar di med!a s/sial, terkejvt juga tetapi dalam masa sama terharv kerana k0men yang pos!tif mendoakan saya untuk lebih berjaya selepas ini,” katanya.

Sumber : Harian Metro

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*