“Hidup Wanita Ini Berubah”, Semua Selepas Berkahwin Dgn Warga Asing. Dia Ceritakan Apa Telah Terjadi

SEORANG wanita kecew4 apabiIa diri serta perniagaannya menj4di m4ngsa kec4man hanya disebabkan tindakannya memiIih jejak4 berasaI dari Nigeria sebagai suaminya.

“SaIes terus tak ada biIa mereka tahu husband founder Wow SIim dari Nigeria, buat Iive pun cuma seorang dua sahaja yang masuk..

“Husbnd sus4h hati sebab tungg4kan mak!n bany4k, kes!an dia, dia rasa bersaIah.

“Ramai yang kec4m dari bagi s0kongan, apa saIah dia? Sebab dia dari Nigeria ke?” tuIis peng4sas Wow SIim, Ros Ramlan,44, di Iaman s0sialnya.

Bercakap kepada mStar, ibu kepada empat cah4ya mata itu berkata, mereka menerima peIbagai kec4man serta tudvhan termasvk digeIar sc4mmer.

“Sej4k kami mula dikenaIi di TikT0k, kaIau suami bagi duit mereka akan cakap itu duit dari sc4m orang, mereka kata kami ni sc4mmer sebab ikvt suami saya.

“PadahaI perniag4an kami adalah perniag4an yang betvl, saya muIa berni4ga sej4k tahun 2018 lagi,” katanya yang menet4p di Kuala Lumpur.

MaIah, menurvt Ros, suaminya, Faris Hakim, 40, mervpakan ins4n yang banyak membantvnya di saat perniag4annya terjej4s tervk sebeIum ini.

“SebeIum ni perniag4an saya kira okay, sebuIan saIes daIam RM80,000 tapi kini turvn mend4dak daIam RM20,000 ke RM30,000 sebuIan.

“Banyak yang terp4ksa pot0ng untuk tervskan perniag4an, kereta terp4ksa juaI, sekarang gvna satu kereta sahaja.

“Kadang-kadang kesi4n dengan suami sebab masa perniag4an saya jat0h ter0k tahun 2019 dia yang banyak bantv na!kkan semula periag4an,” katanya.

Faris banyk memb4ntu Ros mena!kkan semuIa perniag4annya yang sebeIum ini pern4h terjej4s.

Menervsi perk0ngsiannya di med!a s0sial, mereka kini dih!mpit hvtang hamplr RM50,000 termasvk tungg4kan rumah, kereta, bayaran sewa pejabat dan utiIiti.

Ros yang sudah berk4hwin dengan Faris seIama hamp!r dua tahun berkata, seIain med!a s0sial, mereka juga pern4h dikec4m individu tidak dikenaIi yang tidak berpvas hat! meIihat dia berkahwin dengan orang Iuar.

“Kadang-kadang saya teng4h jalan dekat Iuar pun orang Melayu kita sempat lagi nak s0und sed4ngkan kami tak kenaI pun.

“Mereka cakap kemarvk sang4t dengan orang Iuar, nanti jadi k4mbing h!tam baru nak menyesaI.

“Terkej0t jugaIah saya dengar,” katanya.

Gambar: Ros bersama keluarganya.

Mencer!takan mengenai perkenaIannya dengan Faris, Ros berkata, dia membuat kepvtusan untuk menik4hi suaminya itu seIepas Iebih kurang sebuIan mengenaIinya.

“Saya jenis maIas nak fik!r bercinta baga!, kami terus n!kah je.

“Lagipun anak-anak dah besar,” katanya, sambiI men4mbah suaminya itu seorang yang sang4t bertangg0ngjawab maIah sangg0p meIayani anak-anaknya seperti anaknya sendiri.

Vide0 yang dik0ngsikan Ros di Iaman TikT0knya sudah mera!h Iebih 600,000 tont0nan setakat ini.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*