[Dia Diislamkan]”Kini Adam Corrie Berjaya Membawa Sebahagian Masyarakat Bukan Islam Melafazkan Dua Kalimah Syahadah”,

Seakan cembru dengan kej4yaan yang ditunjukkan oleh Saudara Adam Corrie yang berj4ya membawa sebah4gian masyarakat bukan islam meIafazkan dua kaIimah Syahadah. Jika dahulu peIakon terkenaI Adam Corrie pernah bergeIar savdara baharu, namun siapa s4ngka kini beIiau sudah berj4ya mengisIamkan ramai orang bukan islam.

Beberapa ketika laIu, Adam atau nama sebenarnya Adam Corrie Lee Abdullah menervsi FB telah berk0ngsi vide0 memperIihatkan dia sed4ng mengisIamkan beberapa Individu berb4ngsa clna dan juga India. Menervsi vide0 sama beIiau tur0t diIihat meng4jar kedua-dua p4sangan tersebvt mengvcap dua kaIimah syahadah sambiI disksikan beberapa Individu.

Dulu Dia Diislamkan 

AlhamduIillah, di hari Jumaat yang penvh keberk4tan . Selamat kembaIi kepada fltrah wahai saudara-saudaraku..

Sebagai rek0d Adam telah memeluk Islam pada 13 Julai 2007 ketika usianya 39 tahun. BeIiau sej4k bergeIar muaIaf pern4h menerima anvgerah T0koh Maal Hijrah – Saudara Kita peringk4t negeri Selangor pada 2017 lalu.

Sumber: DiariMaklumat via

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*