HRV Terbkar, “Mereka Orang Baik, Mohon Hormatl Keluarga Mereka..”

Tumpat : Apa yang berlaku sungguh memilvkan. Tiga sahabat mningg4l dunia dengan trgis disebalik kejadlan tersebut penuh kesedlhan dan lebih mendvkacitakan pnded4han pih4k berkvasa pvnca sebenar kejadlan selepas dis0al si4sat.

Namun perkara sudah berlaku mereka bertiga telah mningg4l dunia, rata rata netizen tur0t bers!mpati apa yang men!mpa arw4h bertiga terutama keluarga arw4h.

Jadi t!dak waj4r kita menghvkum mereka yang telah perg! meningg4Ikan dvnia, tak yang perlu menunding jari apa yang berlaku, kita h0rmti prasaan keluarga mereka kata netizen, selebihnya kita berser4h pada Allah swt.

Sep4njang h4yat hidup mereka ada juga keba!kan yang mereka buat demi keluarga tersayang hanya Allah sahaja yang mempu menilai bur0k baiknya perilakv mereka siapalah kita untuk menghuk0m . M0ga k.es ini dapat dij4dikan peng4jaran buat semua.

Dalam pada itu sal4h seorang isteri arw4h meny4takan det!k terakh!r bersama arw4h suami yang mningg4l dunia mengej0t awal pagi tadi.

Saya yak!n seorang daripada m4ngsa yang rent0ng itu adalah suami, namun sebaik tiba di l0kasi, saya t!dak sangg0p mel!hat dari dekat, kata isteri kepada seorang daripada tiga m4ngsa yang m4ut n4has kereta terb4kar di Jalan Wakaf Bharu-Palekbang di sini, awal pagi tadi.

Suria (bukan nama sebenar), 45, mend4kwa suaminya yang berusia 50 tahun, keluar dari rumah mereka kira-kira jam 12 tengah malam tadi dan hanya menyedari apabila ditepvk pipinya menand4kan arw4h ingin keluar.

Katanya, dia t!dak terlalv mengend4hkannya perlakvkan suaminya itu kerana terlalu mengant0k, selain pen4t menj4ga anaknya yang kvrang sihat.

Sekitar jam 4 pagi, r4kan suami datang ke rumah kami di Mel0r memaklvmkan suami terb4bit dengan kemal4ngan jalan raya namun t!dak memberitahu maklvmat lanj0t.

Sebaik tiba di l0kasi keja4dian, saya nampak kereta suami (H0nda HRV) yang terb4bas dengan keadaan ap! sudah terp4dam dan dimaklvmkan dua m4ngsa masih dalam kereta.

Saya tidak mendek4tinya kerana t!dak sangg0p mel!hat kedaan mereka, namun hati saya kvat meng4takan seorang daripada m4ngsa adalah suami saya dan melih4tkan sitvasi ketika itu, mereka svdah t!ada, katanya ketika ditemvi di Unit F0rensik H0spital Tumpat di sini, hari ini.

Dalam kej4dian kira-kira jam 2 pagi tadi, sebuah kereta jenis H0nda HRV yang din4iki suaminya bersama dua rakan terb4bas dan merempvh pagar serta t!ang sebuah rumah k0song sebelum terb4kar.

Dua daripada mereka rent0ng dalam kenderaan itu mankala seorang lagi yang berusia 33 tahun m4ut ak!bat terc4mpak.

Sebel0m trgedi itu, kesemua mereka dipercayai terb4bit dalam ke.s s4mun sebuah pancvan empat r0da di Kampung Sungai Pinang, di sini sebelum dikej4r pem!lik kenderaan terb4bit dan terb4bas serta terb4kar,Salam t4kziah. Al fatihah.

Sumber: hm

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*