“BeI0m Semp4t Baby Minum Susu”, Mama Pergi TinggaIkannya SIepas 3 Hari Melahirkan

K0ta Bharu : Se0rang wanita mningg4I dunia setelah mengal4mi k0mplikasi selepas bersal!n, mengik0t apa yang dimvat naik suami 4rwh yang bernama Aiman dil4man s0si4lnya. Isterinya dimasvkan ke w4d untuk bersal!n pada jumaat lalu dan beberapa jam selep4s ini anak lelaki sulvng mereka yang dia beri nama Harraz lahir kedunia.

Namun isterinya mengal4mi k0mplikasi selepas bersal!nkan b4by Harraz dia berada did4lam ke4daan k0ma dan mener!ma r4watan lanjvt di H0spital. Apa yang berlakv am4t memilvkan suaminya yang diken4li seb4gai Aiman, mereka berdua dipvncak bah4gia menvnggu kelah!ran cah4yamata sulvng. Namun didvga isterinya k0ma selepas mel4hirkan zvriat mereka.

Setelah bert4rung ny4wa selama 3 hari, isteri Aiman dis4hkan mningg4l dunia kes4n dari k0mplikasi yang membvatkan dirinya K0ma. Seb4k mel!hat sikec!l b4by Harraz yang t4k semp4t dibel4i m4nja oleh ibu tersayang. Dia lah!r kedunia mama tersayang perg! selamanya, lvahan suami arw4h yang dimvat naik selepas menamakan anak sulvng mereka dengan nama Muhamad Harraz und4ng seb4k ramai.

Kis4h sed!h ini turvt dik0ngsi oleh ins4n- ins4n yang mengen4li Aiman serta isteri, am4t ber4t dvg4an bvat Aiman, Bby Harraz tldak dapat mer4sa sed!kit pvn air svsu mamanya dan kasih sayang mamanya. M0ga Aiman kvat, dia yang mengel4rkan dirinya Baba buat B4by Harraz mem0hon d0a buat arw4h isteri tersayang.

sem0ga isterinya ten4ng disana, permerg!annya dibvlan mvlia pada hari jumaat selepas melah!rkan zvriat,syahid dvnia. M0ga r0h isteri Aiman bersama para syvhada disana dan b4by Harraz membesar dengan baik dib4wah j4gaan Baba tersayang. Sem0ga babanya juga tervs kvat dan t4bah.

Al-fatihah.

Sumber:Via berbangkit

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*