Datuk Dr. Zulkifli perjelaskan kenapa diIarang gantung gambar kahwin serta keluarga

Assalamualaikum wbt,

Ustaz, apakah hvkum menggant0ng g4mbar m4khluk hidup di d!nding rumah atau g4mbar manusia pada kul!t buku? Benarkah jika g4mbar tersebut tidak cuk0p sif4t seperti tiada kaki atau separ0h dibenarkan untuk digant0ng di dind!ng dan kul!t buku?

JAWAPAN:

Waalaikumussalam wbt,

Kami berpend4pat ag4r tidak dilakvkan perbu4tan menggant0ng g4mbar m4khluk hidup di dind!ng rumah, sekalipun separuh bad4nnya dihil4ngkan, kerana keluar daripada khil4f. Adapun di kul!t buku, maka kami berpend4pat itu tidak meng4pa. Wallahua`lam.

Menjadi kebi4saan didalam setiap rumah, g4mbar kahwin, g4mbar keluarga, g4mbar anak-anak dan sebagainya digant0ng pada dind!ng rumah mahupun dibingk4ikan untuk dijadikan sebagai perh!asan dan kenang4n ter!ndah. Namun seel0knya, jika ada menggant0ng g4mbar-g4mbar ini sebaiknya, tur0nkanlah. Tangg4lkan ia simp4nlah ditempat tertut0p dan jangan p4merkan ia untuk tat4pan didalam rumah.

Ini kerana dalam sebu4h hadith yang di riwayatkan oleh Imam Bukhari bahawasanya Nabi saw bersabda yang bermaksud:

Daripada Ibnu ‘Abbas, “Abu Talha, seorang sahabat Rasulullah dan seorang sahabat yang pernah bersama dalam Pepe ra ngan Badar memberitahu kepadaku bahawa Rasulullah berkata,

“MALAIKAT (PEMBAWA RAHMAT) TIDAK MASUK KE DALAM RUMAH YANG DI DALAMNYA ADA ANJING ATAU GAMBAR.” YANG DIMAKSUDKAN ADALAH GAMBAR YANG MENYERUPAI MAKHLUK BERNYAWA.” (HADIS RIWAYAT AL-BUKHARI, KITAB EKSPEDISI PEPERANGAN BERSAMA NABI (5/59), NO. 338)

Malaikat Rahmat terh4lang untuk masuk ke dalam rumah jika mempunyai g4mbar-g4mbar m4hkluk berny4wa ini. Akib4tnya hil4nglah kasih sayang sesama ahli keluarga didalam rumah yang did!ami. Bukan itu sahaja, perselis!han f4ham, rum4htangga selalu ‘p4nas’, tidak b4hagia, rezeki semp!t serta ada sahaja masalah yang sering berlaku kerana tiada lagi r4hmat dan keberk4tan yang diber!kan didalam rumah.

Sed4ngkan mal4ikat r4hmat jika ada di sisi kita ia membawa 1000 r4hmat dengan izin Allah iaitu hati menj4di lebih ten4ng, jiw4 ras4 cint4 pada Allah SWT, rezeki juga sentiasa dipermud4hkan Allah. M4lah malaikat r4hmat juga bertug4s menjaga kesel4matan diri kita jika kita b4nyak membaca al-Quran, zikir dan berdoa.

Panduan Simp4n G4mbar Sebagai Kenangan:

1. Malaikat yang dimaksudkan dalam hadith ini ialah M4laikat R4hmat. Manakala yang dim4ksudkan dengan g4mbar pula ialah bagi g4mbar m4khluk berny4wa iaitu manusia dan haiwan.

2. Dilarang menggant0ng mahupun memp4merkan g4mbar m4khluk berny4wa ini pada d!nding atau dibingk4ikan untuk hi4san didalam k4binet seperti g4mbar bersand!ng, menerima ij4zah dan sebagainya sekali pun g4mbar keluarga.

3. Seeloknya g4mbar-g4mbar yang ingin dijadikan ken4ngan dis?mpan didalam album, handphone atau didalam k0mputer dan tidak dip4merkan didalam rumah sama sekali.

4. G4mbar seperti keind4han alam semul4jadi, tulisan kaligrafi, g4mbar perm4ndangan, bunga-bungaan, kereta bang0nan dan sebagainya yang BUKAN berunsur m4khluk berny4wa adalah diben4rkan untuk dijadikan perhi4san didalam rumah.

5. Untuk pat0ng permainan anak seperti barbie, teddy bear boleh digunakan untuk permainan tetapi selepas main perlulah dilet4kkan di dalam k0tak mainan dan jang4nlah dilet4kkan di alm4ri perh!asan mahupun dijadikan k0leksi.

Sem0ga berm4nfaat, k0ngsikan buat yang lain.Bersama-sama kita mengub4h kebi4saan ini, untuk menjempvt malaikat r4hmat h4dir ke rumah sekalig0s memper0lehi keberk4tan dan kasih sayang dalam keluarga.

Sumber 1: muftiwpgov

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*