[VIDEO]”Apa Ni Tak MaIu Ke”-‘Unb0xng’ Buka Tudung Pngntin Baru Kini Tular, Ramai Meluat Tngok

Selalunya kaIau kita dengar perkataan unb0xing, pasti ramai yang terbayang video-video yang memaparkan review terhadap sesuatu barang mahupun produk.

Wa1au baga1manapun, sekarang ini yang sedang menjad1 trend di p1atform T1kTok bukannya rakaman v1deo unbox1ng barang, akan tetap1 Unbox1ng By Husband.

Dar1 perkataan itu pun dah dapat nampak kepe1ikannya dan itu1ah rea1iti sekarang 1ni apabi1a ter1alu rama1 pengant1n baru tervtamanya dikaIangan wan1ta bertvdung memuat naik video seperti itu.

Trend 1ni memaparkan tudvng si 1steri akan d1buka secara per1ahan-1ahan o1eh si suam1 dan mas1ng-mas1ng mas1h memaka1 busana pengant1n.

Ak1bat berasa me1uat dengan v1deo-v1deo tersebut, seorang wan1ta yang dikena1i sebaga1 C!kgu Dell member1 tegvran pedas kepada pasangan yang merakam ha1 itu dan satu perkara yang ter1intas di dalam fik!ran dia ada1ah, mana 1etaknya perasaan ma1u buat wan1ta bertudung yang me1akukan trend terbab1t.

Men!njau di ruangan komen hantaran v1deo itu, rata-rata net1zen turut bersetvju dengan apa yang diperkatakan o1eh cikgu tersebut dan merasakan perkara itu t1dak per1u dipert0ntonkan buat kha1ayak umum, cukup sekadar s1mpan sendiri.

Reaksi Netizen:

Malu itu sebahagian dari iman.

Nasihat Untuk wanita
Nasihat adalah sebuah kejernihan yang sewajarnya hadir dalam kehidupan masyarakat Islam. Terkhusus bagi wanita muslimah yang hidup di zaman ini. Sentuhan nasihat adalah penyejuk yang menyegarkan langkah dalam menuju redha Yang Maha Rahmah, Allah Tabaraka Ta’ala.

1. Wanita muslimah yakin bahawa Allah adalah Tuhannya, Muhammad adalah nabinya dan Islam adalah agamanya, dan menampakkan jejak keimanan dalam perkataan, amalan dan keyakinan. Maka ia pasti selalu menjauhi murka Allah, takut akan pedihnya azab Allah dan balasan akibat menidakkan perintah-Nya.

2. Wanita muslimah selalu menjaga solat-solat wajibnya, berwudhu, menjaga kekhusyukan dan ketepatan waktu melaksanakan solat. Janganlah menyibukkan diri dengan aktiviti yang lain ketika datang waktu solat. Meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ia akan meletakkan atsar (keberkesanan) solatnya dalam kehidupan, kerana sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungk4r, solat adalah penjaga terbesar dari kemaksiatan.

3. Wanita muslimah selalu menjaga hijabnya (memakai jilbab) merasa mulia dengan hal tersebut dan dia tidak keluar dari rumah kecuali dalam keadaan berjilbab, dengan jilbab tersebut bertujuan agar Allah menjaganya. Ia pun bersyukur kepada Allah yang telah memuliakan, menjaga dan mengehendaki terjaganya kesuciannya dengan jilbab. “Wahai Nabi katakanlah kepada isteri-isterimu anak-anakmu dan wanita beriman agar mereka mengenakan jilbab-jilbab mereka”. (al ahzaab: 59).

4. Wanita muslimah selalu mentaati suaminya, bersikap lembut, cinta, mengajak kepada perkara kebaikan, menasihati dan menghibur suaminya. Ia tidak mengeraskan suara dan kasar dalam berbicara kepada suaminya. Rasulullah s.a.w. bersabda : “Apabila seorang wanita menjaga solat lima waktunya, berpuasa di bulan ramadhan, menjaga kehormatannya, dan mentaati suaminya nescaya ia akan masuk syurga” (Hadis Sahih jami’).

5. Wanita muslimah sentiasa mendidik putera-puterinya untuk taat kepada Allah, mengajarnya dengan aqidah yang benar, menanamkan kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya serta menjauhi m4ksiat dan akhlaq yang buruk, firman Allah : “wahai orang-orang yang beriman jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api ner4ka” (At tahrim: 6).

 

Sumber : TikTok

Via infokini

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*